3. april 2017 af Anne Mygind Brodersen

Social- og Sundhedsskolen giver lærere et kompetenceløft

Social- og Sundhedsskolen Fredericia, Vejle, Horsens har sammen med UCL lavet et udviklingsforløb, der skal give SOSU-skolens lærere et kompetenceløft.

Erhvervsskolereformen kræver et kompetenceløft på landets erhvervsskoler. På Social- og Sundhedsskolen Fredericia, Vejle, Horsens skal de ansatte gennem et udviklingsforløb, der vil højne de pædagogiske og didaktiske kompetencer.

SOSU-skolen Fredericia, Vejle, Horsens har valgt University College Lillebælt til at varetage opgaven. Undervisningen vil tage udgangspunkt i inspiration fra ny teoretisk og metodisk viden.

– De studerende bliver præsenteret for den nyeste pædagogiske og didaktiske tænkning. Og så bliver den bragt i samspil med deres egen virkelighed, siger Steffen Skovdal, ansvarlig for diplomuddannelsen i erhvervspædagogik ved UCL.

Modulets læringsmål

Målet med undervisningen er, at den studerende blandt andet skal

  • have indsigt i didaktisk teori og kunne anvende teorien i erhvervspædagogisk praksis.
  • kunne vurdere, begrunde og udvikle undervisnings- og læringsforløb med afsæt i didaktiske refleksioner i samspillet mellem uddannelse, erhverv og samfund.
  • kunne tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb.

Diplommodulet ”Undervisningsplanlægning og didaktik” er et af de obligatoriske moduler i Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. Modulet giver 10 ECTS-point. Læs mere om modulet.

Kontakt
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.