Social inklusion

Arbejder I med indsatser for udsatte borgere, så de kan deltage mest muligt i uddannelse, arbejde og socialt liv? UCL kan hjælpe jer på vej.

Individuel støtte skal fremme social inklusion

Udviklingshæmmede, sindslidende, fysisk handicappede, hjerneskadede, misbrugere og hjemløse har alle behov for støtte, som er tilpasset deres ressourcer og vanskeligheder.

Individuel støtte skal give udsatte borgere mulighed for at magte livet bedst muligt, for at bruge kompetencer  og fungere med størst mulig selvstændighed.

Kvinde sidder alene

Menneskers behov  er forskellige, og det stiller store krav til personalets kompetencer og tværfaglige samarbejde.

Vil I have hjælp til implementering og kompetenceudvikling?

UCLs konsulenter kan hjælpe jeres institution eller forvaltning med den kompetenceudvikling, som I ønsker for at kunne løfte opgaven. Og UCLs konsulenter kan bistå jer med at udvikle nye metoder til jeres hverdag.

UCL Videreuddannelsen kan designe forløb i samarbejde med jeres arbejdsplads, som målrettes de involverede medarbejdergrupper.

Skræddersyede udviklingsforløb kan rammes ind af jeres strategiske mål for de sociale indsatser.

Bidrag til udvikling af arbejdspladsen og medarbejderes udbytte

Deltagere i skræddersyet metode- og kompetenceudvikling kan opnå

  • viden om de særlige behov og levevilkår, som kendetegner børn, unge og voksne med nedsat fysisk, psykisk og social funktionsevne
  • færdigheder i at anvende metoder og teknikker til at undersøge, analysere og kvalificere socialt arbejde og inklusionsprocesser
  • styrkede kompetencer på arbejdspladsen til at indgå i tværfagligt samarbejde.

Skræddersyet kompetenceudvikling hos jer?

Kontakt UCL Videreuddannelsen for nærmere drøftelse af jeres ønsker.

Mette Bonderup, Lektor, Videreuddannelsen, mebo1@ucl.dk, 29 17 61 93.

Eksempler og forløb på projekter
Velfærdsinnovation og borgerinddragelse i det sociale arbejde med udsatte borgere

Projektet undersøger, om velfærdsinnovative tiltag virker på udsatte-området, og om borgerinddragelse er et effektivt innovationsredskab inden for området.

Kontakt
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.