Resultatdokumentation og evaluering i socialt arbejde

Er I optaget af hvordan, I bedst sikrer kvaliteten i jeres tilbud til gavn for jeres borgere? Vil I arbejde med udvikling af kvaliteten i jeres tilbud gennem strategisk brug af resultatdokumentation?

Styrkelse af dokumentationspraksis

UCL kan skræddersy forløb, der hjælper jer på vej til fælles fodslag om, hvad dokumentationen anvendes til. Sammen kan I så beslutte, på hvilken måde I vil bruge evalueringsresultater til at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle jeres tilbud og indsatser.

Ved at styrke jeres dokumentationspraksis øger I fagligheden gennem mere systematisk refleksion. Og med mere viden om de resultater, I opnår for borgerne, skaber I et solidt grundlag for udvikling af tilbuddet som helhed samt de faglige kompetencer.

Dokumentation og evaluering bliver på den måde en vej til at sikre jer nye perspektiver på jeres praksis, så viden bliver integreret i udviklingen af den daglige omsorg og indsats for borgeren.

Kursets indhold og udbytte

I et skræddersyet forløb kan vi komme omkring de temaer, der er mest relevante for jer. Det gælder målgruppe, organisering og jeres aktuelle praksis med resultatdokumentation og evaluering.

Indholdet kan for eksempel tage afsæt i:

  • kvalitetsbegrebet udfoldet – hvad er kvalitet?
  • sammenhæng mellem kvalitet og dokumentation
  • centrale evalueringsbegreber og tilgange
  • dokumentationsredskaber i et anvendelsesperspektiv.

Vi tilrettelægger en enkelt dag eller flere dages forløb, afhængigt af jeres ønsker og behov.

Resultatet af forløbet bliver, at I ved hvad I vil med resultatdokumentation og evaluering, hvordan I arbejdet med emnet og at I udvikler kompetencer, der sikrer, at I trækker på samme hammel.

Uddannelse og udvikling til jeres behov

I samarbejdet kan jeres arbejdsplads og UCL finde frem til undersøgelsesformer og -praksis, som matcher de særlige forhold og opgaver på jeres afdeling, institution, skole eller virksomhed.

Kontakt gerne UCL Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler for en nærmere drøftelse af jeres ønsker.

Helle Hende Stærmose, Lektor, Videreuddannelsen, hhst1@ucl.dk, 23 83 79 54.

Kontakt
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.