Rehabilitering med afsæt i borgerens ressourcer

Hvad kan borgeren selv, hvad kan borgerens netværk klare, og hvor skal kommunen sætte støtte ind? UCLs konsulenter kan hjælpe med implementering af metoder til rehabilitering.

Rehabilitering implementerer nye metoder og procedurer i kommunen

Når rehabilitering bliver nøgleord for kommunens sociale indsatser, sættes brugerens ønsker og ressourcer i centrum. Det betyder nye roller og nye metoder for de sociale medarbejdere.

Rehabilitering starter med at afklare, hvad brugeren har som mål, hvad hun selv kan, og hvad hendes familie og omgangskreds kan støtte med. Derfra bygges den støtte op, som kommunen sætter ind for borgeren.

Rehabilitering kræver nye kompetencer hos det sociale personale på institutioner og i forvaltningen. Og rehabilitering kræver et stærkt samarbejde mellem forskellige faggrupper.

Professionelles roller i rehabilitering

I rehabiliteringsarbejde skal den profesionelle socialarbejder træde et skridt tilbage for at brugeren kan træde frem. Socialarbejderen skal kunne trække på sine faglige metoder på nye måder.

Og så skal der samarbejdes. Med brugeren. Med brugerens forskellige netværk. Med sundhedspersonale, pædagoger, vejledere og lærere. Med personale i andre enheder og forvaltninger.

UCLs konsulenter kan bistå med implementering af rehabilitering. Gennem skræddersyet kompetenceudvikling, metodeimplementering, og når I skal indarbejde nye praktiske arbejdsgange.

Kontakt UCL Videreuddannelsen

UCL Videreuddannelsen kan lave skræddersyede forløb, som passer til de særlige forhold og opgaver på jeres arbejdsplads. Det vil altid foregå i tæt samarbejde med jeres organisation.

Kim Koldby, Chefkonsulent, Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler, kiko@ucl.dk, 21 39 05 40.

Eksempler på forløb og projekter
Socialtilsyn - uddannelse af tilsynsførende

Projektet giver tilsynsførende på det sociale område et kompetenceløft, som er nødvendiggjort af implementering af Lov om Socialtilsyn.

Unge i overgangen mellem psykiatrisk hospital og folkeskolen

Casebaseret studie, der undersøger, hvordan 2 unge oplever overgangen mellem hospital og skole, og hvordan professionelle arbejder sammen for at lette denne overgang.

Risiko og beskyttelse blandt børn og unge med selvmordsadfærd

Projektet identificerer specifikke mål for risiko- og beskyttelsesvurdering i det daglige behandlingsarbejde af selvmordstruede med henblik på intervention og bedre ressourceudnyttelse.

Kontakt
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.