Udvikling af efterskolepædagogik

Skræddersyede forløb kan understøtte lærergruppens fælles kompetencer, så efterskolen udvikler et stærkt rum for unges faglige og personlige udvikling.

Krav om ungdomspædagogisk viden og handlekompetence

Undervisning og sociale fællesskaber på efterskoler stiller krav til lærere og lederes ungdomspædagogiske viden og handlemuligheder. Efterskolens bedste fundament er viden om unge, socialisering, modernitet, læreprocesser og didaktik.

Gennem et fælles udviklingsforløb på skolen kan I sammen skabe nye metoder og udvikle nye arbejds- og undervisningsformer, som matcher de unge og deres forskellige udfordringer.

Ideer til skræddersyet udviklingsarbejde på efterskolen

I tæt samarbejde med jer kan UCL Videreuddannelsen skræddersy forløb, som giver ny inspiration og nye metoder til undervisning og sociale aktiviteter på skolen.

På et skræddersyet forløb kan skolens medarbejdere arbejde med

 • udfordringer i ungdomslivet
 • hvordan kan skolen styrke elevernes trivsel og mentale sundhed?
 • sammenhæng mellem skolens værdigrundlag og det der sker i dagligdagen
 • læringsmålstyret undervisning og synlig læring
 • undervisningsdifferentiering og hvordan vi skaber optimale læringsmiljøer for alle elever?
 • løft af elevernes motivation for læring
 • særlige problemstillinger på jeres skole
 • inklusion af særlige målgrupper.

Erfarne konsulenter med ungdomspædagogisk kompetence

UCL Videreuddannelsen rummer et korps af højtuddannede konsulenter med indsigt i pædagogisk hverdag og stor erfaring i at

 • tilrettelægge uddannelsesforløb på arbejdspladsen
 • designe uddannelses- og udviklingsforløb, som indfrier jeres ønsker og er funderet i nyeste viden
 • designe forløb i former, som skaber ejerskab i medarbejdergruppen til nye udviklingsinitiativer
 • facilitere udviklingsprocesser, som baserer sig på arbejdspladsens erfaringer.

Skoleudvikling på jeres efterskole?

Kontakt gerne Videreuddannelsen for nærmere drøftelser af jeres ideer, ønsker og muligheder.

Signe Schmidt Rye, Pædagogisk konsulent, CFU, sisr@ucl.dk, 40 32 92 96.

Anette Lauridsen, Adjunkt, Videreuddannelsen, anla4@ucl.dk, 23 83 79 48.

Eksempler på forløb og projekter
Kompetenceudvikling på VUC

Kompetenceudviklingsforløb, der med nye pædagogiske og didaktiske initiativer kan løse undervisningsdifferentieringsopgaven og skabe optimale læringsmiljøer.

Inkluderende værkstedspædagogik på Elsesminde Produktionshøjskole

De unge skal via dette projekt udvikle deres faglige og sociale kompetencer gennem samarbejde med hinanden på tværs af etnicitet, køn og sociale og faglige forskelle.

Kontakt Center for Undervisningsmidler
Kontakt Videreuddannelsen
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.