Programmering i undervisningen

CFU udbyder kurser og laver skræddersyede forløb for skoler, kommuner og lærere, der vil arbejde med programmering i undervisningen.

Underviser og elever arbejder med programmering.

Gør eleverne til digitale producenter

Programmering er en samlebetegnelse for arbejdet med at skrive og revidere computerprogrammer.

Et computerprogram er en præcis beskrivelse af, hvordan en computer skal behandle nogle inputdata og generere nogle outputdata.

Overalt omkring os er vi og vores elever omgivet af enheder, devices, der bygger på sådanne computerprogrammer.

I hverdagen tvinges vi ofte ind i en rolle som passive konsumenter af det digitale. For at være digitalt dannet skal vi kunne gennemskue den digitale verden omkring os og være i stand til at producere digtalt – herunder at kunne programmere.

Introduktion af grundlæggende principper

Når programmering er en del af det at være digital kompetent, giver det god mening at introducere eleverne for grundlæggende principper i programmering.

Både fordi det flytter noget af kontrollen med den digitale omverden over til eleverne, og fordi der i fremtiden vil være mange jobs med programmering som en af hjørnestenene.

Især i matematikken giver det god mening at arbejde med programmering. Når eleverne programmerer, arbejder de på en måde, der har dybe rødder i den matematiske måde at anskue verden på.

De fleste fag kan dog tilføre noget fagligt til arbejdet med programmering. Programmering er oftest produktorienteret, og kun kreativiteten sætter grænser for, hvilke fag der kan inddrage programmering som produktionsform.

Programmeringsopgave i Scratch.

Nye programmeringssprog gør det muligt at lære børn at programmere.

Programmering i børnehøjde

Tidligere var programmering for engagerede entusiaster. Men vi har nu et væld af visuelle programmeringssprog, der gør det muligt for børn helt ned i førskolealderen at lave små programmer.

CFU tilbyder kurser i de fleste visuelle programmeringssprog.

Ud over tilbuddene i kursuskataloget tilbyder vi at skræddersy forløb, der passer til lokale behov og ønsker.

Alle undervisere kan lære at programmere

Med de nye programmeringssprog kan vi alle lære at programmere. Eneste forudsætning er interesse.

På vores kurser sættes programmeringen altid ind i en didaktisk ramme.

Når vi skræddersyr et rekvireret forløb, tager vi udgangspunkt i konkrete undervisningsforløb, der er afprøvet i praksis. Et forløb kan også indeholde et opfølgende webinar, hvor kursisterne får faglig sparring efter at have arbejdet med programmering i undervisningen.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.