Læringsmål og læringsledelse

Indarbejdelse af læringsmål er centralt i folkeskolereformen, og UCL tilbyder hjælp til skolernes arbejde med implementering af læringsmål.

Krav til læringsmål

Folkeskolereformen flytter fokus fra, hvad eleven ved, til hvad eleven kan, når skolerne skal lave kompetencebeskrevet undervisning.

Når skolen udformer læringsmål, skal de være tydelige. Eleverne skal ud fra læringsmålene selv være i stand til at vurdere, hvad de skal lære, hvor langt de er nået i vejen mod målet, og hvad næste skridt er.

UCL kan hjælpe din skole eller din kommune med et skræddersyet forløb, der hjælper lærergrupper med at fastlægge læringsmål og med at omsætte dem for eleverne.

Læringsmål som skræddersyet forløb

Skolen og UCL kan i samarbejde arrangere forløb, der tager udgangspunkt i målstyret undervisning og læringsmål for de enkelte fag. Det er desuden muligt at tilbyde konsulentbistand til skolens eller kommunens eget arbejde med læringsmål.

Indholdet kan være alt fra grundlæggende præsentation af de nye mål, forståelse og håndtering af læringsmål og synlig læring til aktiverende processer, hvor lærerne arbejder med konkrete forløb.

UCLs skræddersyede kompetenceudvikling er baseret på nyeste viden inden for skoler, læreprocesser, folkeskolereform og fag. UCLs konsulenter har både egen praksiserfaring og stor erfaring i lokal kompetenceudvikling på skoler

Skræddersyet kompetenceudvikling hos jer?

Kontakt UCL Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler for nærmere drøftelse af jeres muligheder.

Eksempler på forløb og projekter
Engelskfaget - bliv fortrolig med de nye krav

Skræddersyet forløb med CFU’s pædagogiske konsulenter klæder engelsklærerne på til at inddrage de nye elementer fra Forenklede Fælles Mål i den daglige undervisning.

Vurdering for læring - med fokus på synlig læring

Se CFU’s oplæg og lad os sammen skræddersy en pædagogisk dag eller et kursusforløb som understøtter SFO- og skolepædagoger i deres nye roller i skolen efter skolereformen.

Klasseledelse for pædagoger

Se CFU’s oplæg og lad os sammen skræddersy en pædagogisk dag eller et kursusforløb som understøtter SFO- og skolepædagoger i deres nye roller i skolen efter skolereformen.

Klasseledelse - med fokus på læring, undervisning og adfærd

Se CFU’s oplæg og lad os sammen skræddersy en pædagogisk dag eller et kursusforløb for lærere, børnehaveklasseledere, skolepædagoger og skolens ressourcepersoner efter jeres ønsker og behov.

Læringsmål i praksisnær påklædning

Lad CFU skræddersy et praksisnært kursus, der klæder lærerne på til at omsætte skolereformens Forenklede Fælles Mål til brugbare læringsmål for eleverne.

Korte forløb
Længerevarende forløb
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.