Fag-faglighed - helt konkret

Oplæg til praksisnær og fagrettet brush-up af faglærere. Kontakt os og lad os lave et skræddersyet tilbud til din skole/kommune eller fagteam.

Når kommuner eller skoler har behov for målrettet at opdatere en gruppe faglærere inden for et specifikt fagligt område, står CFU klar til at lave et skræddersyet tilbud, som passer ind i jeres kontekst.

Vi lægger ud med et oplæg til at sætte fokus på naturfagene og deres undervisere.

Lignende oplæg inden for andre fag følger snarest. Men det behøver du ikke vente på. Har du et konkret behov for brush-up af undervisere inden for andre fag, udarbejder vi gerne et tilbud med udgangspunkt i lokale behov og ønsker.

Eksempler
Inspiration til tidlig sprogstart i engelsk

Engelsk er med skolereformen fra 2014 blevet et obligatorisk fag fra 1. klasse. Derfor tilbyder CFU skoler og kommuner at skræddersy kurser med vejledning og inspiration for engelsklærere i 0.-2. klasse.

Læringsmål i matematik - hjælp dine faglærere godt igang

Skræddersyede forløb, der styrker undervisernes brug af læringsmål i matematik som omdrejningspunkt i undervisningen og pejlemærke for elevernes involvering i egen læreproces.

Naturfagenes dag i din kommune

Sæt fokus på naturfagene ved at benytte jer af CFU’s tilbud om at arrangere en skræddersyet Naturfaglærernes Dag i kommunen.

Matematikundervisning - data og evalueringskultur

Sæt data og evalueringskultur på dagsordenen hos skolens og kommunens matematiklærere. CFU skræddersyr og faciliterer processen.

Åbn for eksperimenterende undervisning i matematik

Klæd skolens/kommunens matematiklærere på til at arbejde med åben, eksperimenterende og undersøgende matematik, som kan åbne flere elevers øjne for faget.

Facilitering af skolers og kommuners fagteam for matematik

Lad CFU’s pædagogiske konsulenter komme med et konkret bud på en faciliteringspakke med fokus på it og teknologi i matematikundervisningen.

Engelskfaget - bliv fortrolig med de nye krav

Skræddersyet forløb med CFU’s pædagogiske konsulenter klæder engelsklærerne på til at inddrage de nye elementer fra Forenklede Fælles Mål i den daglige undervisning.

 

Korte forløb
Længerevarende forløb
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.