Erhvervsuddannelser – reform og kompetenceløft

Kompetenceudvikling kan designes i samarbejde med erhvervsskolen, så nye metoder og ny viden indarbejdes direkte i lærere og elevers hverdag.

Erhvervsskolereform – muligheder og udfordringer

Erhvervsskolereformen giver nye muligheder og udfordringer for erhvervsskolernes ledelse og lærere. Det gælder både strategiske beslutninger og de daglige handlinger i værksteder og undervisning.

Reformen vil skabe et kompetenceløft gennem gode læringsmiljøer og styrket didaktik på erhvervsskolerne, så eleverne får lettere ved at koble læring i skoleforløbet med virksomhedspraktikken.

De mange nye krav kalder på kompetenceudvikling for skolernes medarbejdere, og UCL kan i samarbejde med jer skræddersy forløb, hvor skolens medarbejdere udvikler undervisning, vejledning og skolemiljø.

To maskinlærlinge med deres mentor

Mulige temaer i skræddersyet udviklingsarbejde på erhvervsskolerne

 På et skræddersyet forløb kan skolen arbejde med:

 • praksisrettet, helhedsorienteret og projektorienteret tilrettelæggelse af undervisningen
 • at styrke anvendelsen af IT i undervisningen
 • undervisningsdifferentiering
 • bevægelse
 • transfer mellem skoleforløb og virksomhedspraktik
 • læringsstile
 • udvikling af gode læringsmiljøer på erhvervsskolen
 • styrkelse af det sociale aspekt
 • pædagogisk arbejde med tosprogede elever
 • andre mål og udfordringer for jeres skole.

Erfarne konsulenter med erhvervspædagogiske kompetencer

Videreuddannelsen ved UCL rummer et korps af højtuddannede konsulenter med indsigt i erhvervsskolernes hverdag og stor erfaring i at

 • tilrettelægge uddannelsesforløb på arbejdspladsen
 • designe uddannelses- og udviklingsforløb, som indfrier skolenss ønsker og er funderet i nyeste viden om erhvervsskoler, unge og læreprocesser
 • designe forløb i former, som sikrer lokalt ejerskab til nye udviklingsinitiativer
 • facilitere udviklingsprocesser, som baserer sig på arbejdspladsens erfaringer.

Skræddersyet kompetenceudvikling hos jer?

Kontakt gerne UCL for drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe jer.

Celine Ferot
Pædagogisk konsulent, CFU
crlf@ucl.dk

24 94 04 73

Susanne Kaatmann
Adjunkt, Videreuddannelsen
Tlf. 21 58 63 04 / 63 18 40 75
Korte forløb
Længerevarende forløb
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.