Flygtningebørn og -familier i dagtilbud

Stigningen i antallet af flygtninge udfordrer kommuner og dagtilbud. Lad UCL støtte jeres indsats for børn med flygtningebaggrund med skræddersyede forløb i interkulturel pædagogik.

Støtte til flygtningebørn og deres familier

De danske dagtilbud modtager et stigende antal børn, som ikke behersker det danske sprog. Børn som har oplevet krig, sult og flugt. Børn som først nu skal til at afkode danske normer og kultur.

Der er behov for en særlig indsats, hvis disse børn skal sikres en optimal start og god integration.

Pægagoger med børn til gymnastik

Skræddersyede forløb til kommuner og daginstitution

University College Lillebælt kan skræddersy uddannelses- og udviklingsforløb til dagtilbud og kommuner, som tager afsæt i flygtningefamiliernes ressourcer og potentielle udfordringer og giver pædagoger kompetencer til at skabe de bedste indsatser for nyankomne børn.

Sammen med jer laver UCL en behovsafklaring og planlægger det videre forløb. Udviklingsforløb kan tilrettelægges som

 • fyraftensmøder
 • pædagogiske dage
 • kursusdage
 • kompetencegivende diplommoduler
 • udviklingsarbejde med konsulentstøtte
 • faglig sparring i forhold til særlige udfordringer.

En bred vifte af muligheder

UCL’s konsulenter står klar til at sammensætte forløb ud fra jeres ønsker og behov. De kan fx indeholde

 • inklusion/eksklusion og anerkendelse
 • forældre som ressource i pædagogisk praksis
 • interkulturel kommunikation og pædagogik
 • andetsprogspædagogik
 • andetsprogstilegnelse
 • biliteracy – at arbejde med skrift på flere sprog i dagtilbud
 • STROF modellen (Struktur, Tid til tale, Ritualer, Organiseret leg, Forældresamarbejde)
 • håndtering af stress og traumer.

Brochure om UCL’s forløb om flygtningsbørn og -familier i dagtilbud

Skræddersyet kompetenceudvikling hos jer?

Kontakt gerne UCL Videreuddannelsen for nærmere drøftelser af jeres ideer, ønsker og muligheder.

Kirsten Kamstrup, Konsulent, Videreuddannelsen, kika@ucl.dk, 23 63 82 67.

Kontakt
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.