Ledelse af tværfagligt samarbejde om rehabilitering

For at rehabilitering skal lykkes skal alle faggrupper arbejde tæt sammen – og de skal arbejde sammen med borgeren, pårørende og også frivillige.

Sygeplejersken, SOSU-medarbejderen, pædagogen, socialrådgiveren og andre berørte faggrupper skal arbejde sammen om og med borgeren. Ikke bare arbejde ved siden af hinanden.

Ofte vil man skulle overskride faglige grænser og selvforståelser – og dette skal gøres uden at miste faglig dybde og kvalitet.

Nye veje i det faglige samarbejde – og nye ledelsesformer

Rehabilitering kalder på et nyt syn på borgeren, sundhedsindsatserne og egen rolle. Men hvordan skal det tværfaglige samarbejde ledes, så det understøtter rehabilitering af borgeren?

Hvordan skabes en organisering, som understøtter det tværfaglige samarbejde? Og hvordan kan alles viden bringes i spil – herunder den viden som bare anes gennem arbejdet – således at der udvikles nye løsninger, der hjælper til rehabilitering af borgeren?

Nye uddannelses- og udviklingsformer

Ledelsesakademiet Lillebælt kan i samarbejde med jer finde innovative og brugbare løsninger – sådan som I ønsker. Vi tager samskabelse alvorligt og bringer det bedste fra de involverede parter i spil.

Måske er jeres behov et brush up gennem kurser eller uddannelse.  Måske skal vi i fællesskab skræddersy et særligt forløb, som tager afsæt i et konkret udviklingsbehov på arbejdspladsen.

I et aktionslæringsforløb kan den daglige praksis udfordres og perspektiveres via teori, dynamiske læringsformer og refleksion. Og den ny viden anvendes undervejs i jeres hverdag.

UCL har fokus på både teori og praksis. Hvis temaet fx er relationel koordinering, tilrettelægger UCL undervisning, så den samtidig er konkret eksempel på, hvordan relationel koordinering kan praktiseres.

Se eksempel på et skræddersyet forløb for sundhedspersonale i Assens

Skræddersyet kompetenceudvikling hos jer?

Kontakt gerne UCL LedelsesAkademiet for nærmere drøftelser af jeres ideer, ønsker og muligheder.

Kontakt
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.