Særligt for

Studieunit giver flere fordele for praktikstedet

Socialrådgiveruddannelsen har en ordning, der giver et praktiksted mulighed for at samle 4-6 studerende i såkaldte studieunits. Det giver praktikstedet en række fordele.

Studieunit er en organisering af praktikforløbet, hvor de studerende samles i en gruppe på 4-6 personer.

Organiseringsformen giver praktikstedet og de tilknyttede praktikvejledere en række fordele:

  • Den ugentlige vejledning af de studerende kan gå på skift mellem praktikvejlederne.
  • Introduktion og undervisning af de studerende kan gå på skift mellem praktikvejlederne.
  • Praktikforløbet bliver en kollektiv opgave for praktikvejlederne. På den måde kan vejlederne sparre med hinanden om opgaverne med praktikanterne.
  • Erfaringer med studieunits viser, at vejlederidentiteten styrkes, samtidig med at de studerende opnår et højere vidensniveau.

Den enkelte studerende er, ligesom i traditionelle praktikforløb, tilknyttet en personlig vejleder.

Studieunits kan have vidt forskellige rammer

Der er vide rammer for etableringen af studieunits.

Det er oplagt at samle afdelingens praktikanter i en studieunit. Men det er også muligt at etablere studieunits inden for et bredere område på tværs af afdelinger eller fra forskellige adresser.

I kan også vælge at etablere tværfaglige studieunits med studerende fra forskellige uddannelser på samme praktiksted.

Jobcenter Assens har gode erfaringer med studieunitordningen

På Jobcenter Assens har man gode erfaringer med at organisere praktikforløb for socialrådgiverstuderende i studieunits.

Det har givet mere strukturerede praktikforløb, og det har både været til glæde for vejlederne og de studerende.

Hør afdelingsleder Jytte Andkjær Pedersen og sagsbehandler André Wichmann fra Jobcenter Assens samt en socialrådgiverstuderende fortælle om fordelene ved studieunitordningen (video, 3.04 min).

Hør praktikkoordinator Carina Larsen fra Socialrådgiveruddannelsen ved UCL fortælle om fordele og udfordringer for praktikstedet ved at organisere praktikforløb som en studieunit (video, 2.02 min).

Kontakt og vejledning om praktikforhold
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.