Særligt for

Prøvekriterier

Formalia og prøvekriterier for Sygeplejerskeuddannelsen i Odense og Svendborg.

Formalia

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser

Prøvereglement
Eksamensregler (en del af Tillæg til Studieordningen)
Særlige prøvevilkår
Information om eksamenssnyd
Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata – Bilag
Formelle krav til skriftlige opgaver ved University College Lillebælt
Tillæg til studieordningen
Vejledning og feedback
Feedback til studerende på resultatet af deres skriftlige prøve
Tavshedspligt, videregivelse af oplysninger, fortrolighed og opbevaring

Prøvekriterier 2016 uddannelsen – se semesterbeskrivelsen

Prøvekriterier for moduler i klinisk uddannelse

Modul 4 – Intern klinisk prøve – Grundlæggende klinisk virksomhed
Modul 6 – Intern klinisk prøve – Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem
Modul 8 – Intern klinisk prøve – Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper
Modul 11 – Intern klinisk prøve  Kompleks klinisk virksomhed
Modul 11 – Intern klinisk prøve – Internationalt modul – Kompleks klinisk virksomhed
Module 11 – Internal clinical examination – International module – Complex clinical practice (engelsk version)
Modul 12 – Intern klinisk prøve – Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse
Modul 12 – Den praktiske prøve bedømmelse

Skemaer til interne prøver i klinisk uddannelse

Modul 4
Modul 6
Modul 8
Modul 11

Modul 12:
Skriftlig/mundtlig prøve – Praktisk prøve

Prøvekriterier for moduler i teoretisk uddannelse

Modul 1 – Intern teoretisk prøve – Fag og profession
Modul 2 – Intern teoretisk prøve – Sundhed og sygdom
Modul 3 – Ekstern teoretisk prøve – Somatisk sygdom og lidelse

Modul 5 – Intern prøve – Tværprofessionel virksomhed (gælder kun for Odense)
Modul 5 – Intern teoretisk prøve – Tværprofessionel virksomhed (gælder kun for Svendborg)
Modul 7 – Ekstern teoretisk prøve – Relationer og interaktioner
Modul 7 – Tillæg til ekstern teoretisk prøve modul 7
Modul 9 – Ekstern teoretisk prøve – Sygepleje, etik og vidensbaseret virksomhed
Module 9 – International module taught in English – Examination – Nursing and evidence-based activities
Modul 10 – Ekstern teoretisk prøve – Akut og kritisk syge patienter borgere
Modul 13 – Som led i et forsøg udgår modul 13-prøven i perioden 1. september 2012 – 30. juni 2016.
Modul 14 – Ekstern teoretisk prøve – Bachelorprojekt (gældende for Odense)
Modul 14 – Ekstern teoretisk prøve – Bachelorprojekt (gældende for Svendborg)

 Modulprøver afviklet i forbindelse med udlandsophold

Modul 6 – Merit for modulprøver og fastlagt studieaktivitet
Modul 6 – Individuel studieplan
Modul 6 – Arbejdsark. Professionsfagligt perspektiv
Modul 6 – Fagligt rejsebrev
Modul 6 – Documentation for compulsory attendance
Modul 6 – Evaluation of the student´s professional outcome
Modul 8 – Merit for modulprøver og fastlagt studieaktivitet
Modul 8 – Individuel studieplan
Modul 8 – Arbejdsark.Professionsfagligt perspektiv
Modul 8 – Fagligt rejsebrev
Modul 8 – Documentation for compulsory attendance
Modul 8 – Evaluation of the student´s professional outcome

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.