Særligt for

Semester- og modulbeskrivelser

Semesterbeskrivelser (ny uddannelse pr. 1.9.2016) og tidligere modulplaner. OBS. Prøvekriterierne er indeholdt i semesterbeskrivelserne, for yderligere oplysninger vedr. prøverne se under Prøvekriterier

Semesterbeskrivelser (2016 uddannelsen)

1. semester: Sygepleje – Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge
2. semester: Sygepleje – Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb 
3. semester: Sygepleje – Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb
3. semester: Studerende med ophold i udlandt i den kliniske del
4. semester: Sygepleje – Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer 
5. semester: Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb 
6. semester: Selvstændig professionsudøvelse – mono- og tværprofessionelt – i og på tværs af sektorer 
7. semester: Sygeplejeprofession – kundskabsgrundlag og metoder

Semesterbeskrivelser Meritstuderende 2. og 3. semester 

Overgangsordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

5. semester overgangsordning. Gældende for Odense

Overgangsordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg

4. semester overgangsordning mellem 2008-2016 uddannelsen
5. semester overgangsordning mellem 2008-2016 uddannelsen
6. semester overgangsordning mellem 2008-2016 uddannelsen

Modulplaner (2008 uddannelsen)

Modul 1 – Fag og profession
Modul 2 – Sundhed og sygdom
Modul 3 – Somatisk sygdom og lidelse
Modul 4 – Grundlæggende klinisk virksomhed
Modul 5 – Tværprofessionelt sygepleje
Modul 5 – Tværprofessionel modul (gælder kun for Svendborg)
Modul 6 – Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem
Modul 7 – Relationer og interaktioner
Modul 8 – Psykisk syge patienter / borgere og udsatte grupper
Modul 9 –  Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed
Modul 10 – Akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde
Modul 11 – Kompleks klinisk virksomhed
Modul 12 – Selvstændig professionsudøvelse
Modul 13 – Valgmodul – Sygepleje – Praksis, udviklings- og forskningsviden
Modul 14 – Bachelorprojekt

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.