Særligt for

Sidste nyt fra Sygeplejerskeuddannelsen

Løbende ny information fra Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg målrettet de kliniske uddannelsessteder.

Orientering

Orientering til kliniske uddannelsesansvarlige og kliniske vejledere på Fyn
Inspirationsmateriale til temamøde på tværs af moduler den 29/9 2016. Evidensbaseret praksis – Foreløbig projektrapport.
Oversigt placering af klinikperioder pr. 01.02.2017
Temamøde Sygeplejerskeuddannelsen 2017 – Afholdes i lokale NBA-H.104B
Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Arrangementer

Invitation til videndeling af bachelorprojekter februar 2018
Kort orientering om temamøde for kliniske vejledere og uddannelsesansvarlige i februar 2018
Program og tilmelding til temamøde for kliniske vejledere og uddannelsesansvarlige den 20. februar 2018

Referater, noter og opsamlinger

Notat fra temamøde den 20.februar 2018 med kliniske vejledere og uddannelsesansvarlige – sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg og Odense
Powerpoint fra temamøde den 20. februar 2018
Referat fra fagligt pædagogisk udvalg den 6. februar 2017
Referat fra fagligt pædagogisk udvalg den 20. december 2017 
Refereat fra fagligt pædagogisk udvalgsmøde den 20. marts, 2017
Referat fra temadag på tværs 29. september 2016
Referat fra fagligt pædagogisk udvalg 9. maj 2016
Noter fra klinisk modul 4-6
Klinisk modulmøde 28. maj 2015 med vejledere på modul 11,12 og 13
Temamøde på tværs
Opgaver og udfordringer v/ studievejleder Helen Buch Pedersen
Praksisfællesskabets deltagelse i forhold til de studerendes kliniske uddannelse
Inddragelse af studerende i praksisfællesskabet. Resultater af undersøgelsen
Notat fra dialogmøde med psykiatrien 10. december 2015
Referat fagligt pædagogisk udvalgsmøde 5. april 2016
Referat fra møde i fagligt pædagogisk udvalg den 1. juni 2017
Referat fra Temamøde på tværs af semester – oktober 2017
Oplæg om individuel studieplan

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.