Særligt for

Praktikportalen

Praktikportalen håndterer alt omkring de studerendes kliniske undervisningsforløb, som eksempelvis mulighed for at ønske og fordele pladser.

Praktikportalen er en landsdækkende portal, som skal bruges af alle uddannelser der hører under de Danske Professionshøjskoler og benytter praktik i løbet af uddannelsen. Det er derfor obligatorisk for University College Lillebælt (UCL) og de tilhørende praktikinstitutioner at anvende Praktikportalen.

Praktikportal

Her finder du vejledninger for brugen af Praktikportalen

Vejledning til praktikportalen

Status på Praktikportalen

Praktikportalen er nu rullet ud på alle UCL’s professionsbachelor-uddannelser. Praktikkportalen har lettet en række arbejdsgange omkring praktikforløb betydeligt og studerende, praktiksteder og undervisere kan nu blandt andet se alle obligatoriske aktiviteter i portalen.

I foråret 2015 begyndte UCL implementeringen af Praktikportalen på alle professionsbacheloruddannelser. Projektet blev afsluttet 1. oktober 2017.

Allerede i maj 2017 blev projektet evalueret ved at udsende spørgeskemaer til studerende, undervisere og praktik-/kliniksteder. Derudover blev der foretaget 2 fokusgruppeinterviews med projektgruppen.

Brugerne er i evalueringen kommet med mange gode forslag til det videre arbejde med Praktikportalen, og praktikteamet i Studieadministrationen vil arbejde videre med følgende områder:

  • Praktik-/klinikflows skal justeres, så de er mere tydelige, således at brugerne nemt kan se, hvad og hvornår de skal foretage sig noget i Praktikportalen.
  • Det skal være tydeligt, hvor brugerne finder relevant information. Derudover skal der på hver uddannelse udarbejdes retningslinjer for, hvordan Praktikportalen anvendes.

Der vil i 2017 og 2018 fortsat blive udviklet på Praktikportalen. Nuværende funktioner vil blive tilpasset uddannelsernes behov, og nye funktioner vil blive udviklet.

Kontakt
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.