Særligt for

Tilrettelæggelse af Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Formalia omkring tilrettelæggelsen af Sygeplejerskeuddannelsen i Odense.

Moduler/semesterbeskrivelser

Semester- og modulbeskrivelser Sygeplejerskeuddannelsen Odense og Svendborg
                                                                                                     
Modul/semesterlitteratur og studieplaner Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Fleksible modulforløb
Uddannelsespakker, modulrækkefølge og pladsfordeling
Flexible modulforløb på sygeplejerskeuddannelsen i Odense – gældende fra februar 2013

Prøver

Prøvekriterier Sygeplejerskeuddannelsen Odense og Svendborg

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse og national studieordning

Tillæg til studieordningen

  • Planlagt studieaktivitet, modul 9
  • Internationalisering
  • Eksamensregler
  • Samarbejde mellem uddannelsesinstitutionen og kliniske uddannelsessteder
  • Deltagelsespligt i teorimoduler

Lov om professionsbacheloruddannelser
Lov om autorisation

Problembaseret læring

At lære sygepleje – pjece om problembaseret læring på Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Internationalisering

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet
Strategi for Internationalisering

Værdigrundlag og pædagogisk tilrettelæggelse

Værdigrundlag og dannelsesmideal
Baggrund for formulering af læringsmål, herunder uddybning om og anvendelse af SOLO-taksonomi
Definition af begrebet portfolio
Beskrivelse af god undervisning i den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser på Fyn ved University College Lillebælt.

Retningslinjer

Retningslinjer for sygeplejerskestuderendes medvirken ved medicinhåndtering
Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata – Bilag
Behandling af eksamensrelaterede og ikke-eksamensrelaterede klager

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.