Særligt for

Sygeplejerskeuddannelsen

Information til censorer ved sygeplejerskeuddannelsen UCL.

Honorar og rejseafregning

Regler for dokumentation ved rejseafregning – alle udgiftsposter
Afregningsblanket for censorer på sygeplejerskeuddannelsen
Rejseafregning for censorer
Satser for censorvederlag

Digital eksamen

Informationsmateriale om Wiseflow
Gå direkte til WISEflow

Bekendtgørelser

Studieordning for sygeplejerskeuddannelsen

Modul- og semesterbeskrivelser for eksterne prøver

Odense og Svendborg
Modul 3 – Somatisk sygdom og lidelse
Modul 7 – Relationer og interaktioner
Modul 9 –  Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed
Modul 10 – Akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde
Modul 14 – Bachelorprojekt

Svendborg
Semester og modulbeskrivelser, studieplaner, samt pensumlister 

Odense 
Semester og modulbeskrivelser, studieplaner, samt pensumlister 

Vejle
Semester og modulbeskrivelser, studieplaner samt pensumlister

Prøvekriterier Odense og Svendborg

Modul 3 – Ekstern teoretisk prøve – Somatisk sygdom og lidelse
Modul 7 – Ekstern teoretisk prøve – Relationer og interaktioner
Modul 7 – Tillæg til ekstern teoretisk prøve modul 7
Modul 9 – Ekstern teoretisk prøve – Sygepleje, etik og vidensbaseret virksomhed
Module 9 – International module taught in English – Examination – Nursing and evidence-based activities
Modul 10 – Ekstern teoretisk prøve – Akut og kritisk syge patienter borgere
Modul 14 – Ekstern teoretisk prøve – Bachelorprojekt (gældende for Odense)
Modul 14 – Ekstern teoretisk prøve – Bachelorprojekt (gældende for Svendborg)

Modul/semesterlitteratur

Formalia

Prøvereglement
Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata
 – Bilag
Opgaveskrivning – formmæssige krav til skriftlige opgaver ved UCL
Formalities for written assignments
Orientering til censorer angående Learning by Developing, Vejle
Håndtering af litteratur, Vejle

Generelt

Praktisk information vedr. afvikling af eksamen på Campus Odense

Overnatning

Hoteller på statsaftaler

Her finder du os

Odense
University College Lillebælt
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M
UCL Campus Odense

Svendborg
University College Lillebælt
Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg
Klostervænget 2-4
5700 Svendborg
UCL Campus Svendborg

Vejle
University College Lillebælt
Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle
Vestre Engvej 51C
7100 Vejle
UCL Campus Vejle

Telefon og mail

63 18 30 00
ucl@ucl.dk

 

Gæst ved UCL

Adgang til trådløst netværk og hjælp til it for gæster ved UCL. Her finder du også praktisk information om alle UCL’s studiesteder samt find vej

Gæster ved UCL

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.