Særligt for

Læreruddannelsen

Information til censorer ved læreruddannelsen UCL.

Honorar og rejseafregning

Regler for dokumentation ved rejseafregning – alle udgiftsposter
Bilag 1: Normer for opgørelse af afregning af censors arbejdstid 2017, LU2007
Bilag 2: Normer for opgørelse af afregning af censors arbejdstid 2017, LU2015
Rejseafregning for censorer
Afregningsblanket for censorer uden tilknytning til en professionshøjskole/University College
Afregning for censorer ansat ved en professionshøjskole/University College
Satser for censorvederlag

Censorinformation

Censorinformation 2017
Retningslinjer om censorvederlag
Cirkulære om satsregulering for tjenesterejser
Login til Censorformandskabet

Digital eksamen

Informationsmateriale om Wiseflow
Gå direkte til WISEflow

Bekendtgørelser

Studieordning for 2016/17

Studieordning (fælles del)
Tilføjelse til studieordningens fællesdel
Studieordninger – modulbeskrivelser
Studieordning (lokal del)

Studieordning – Læreruddannelsen 2007

UCL – læreruddannelsen – Studieordning 2012 generel del
UCL – læreruddannelsen – studieordning 2012 for fag kurser mm

Særligt angående eksamen i pædagogiske fag

Eksamen i pædagogiske fag – lodtrækning pædagogiske fag

Bacheloreksamen

Den gode bacheloropgave

Generelt

Praktisk information vedr. afvikling af eksamen på Campus Odense

Overnatning

Hoteller på statsaftaler

Her finder du os

Odense
University College Lillebælt
Læreruddannelsen på Fyn
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M
UCL Campus Odense

Jelling
University College Lillebælt
Læreruddannelsen i Jelling
Stationsvej 4
7300 Jelling
Praktisk information UCL Campus Jelling

Telefon og mail

63 18 30 00
ucl@ucl.dk

Gæst ved UCL

Adgang til trådløst netværk og hjælp til it for gæster ved UCL. Her finder du også praktisk information om alle UCL’s studiesteder samt find vej

Gæster ved UCL

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.