Særligt for

Fysioterapeutuddannelsen

Information til censorer ved fysioterapeutuddannelsen UCL.

Honorar og rejseafregning

Aflønning for godkendelse af spørgsmål til sygdomslære, 4. semester

Aflønning for 4. semester mundtlig eksamen

Aflønning for 7. semester – bachelorprojekt

Aflønning for 6. semester teoretisk eksamen

Aflønning for 6. semester klinisk eksamen

Regler for dokumentation ved rejseafregning – alle udgiftsposter

Tidsforbrug og sats for Modul 8

Afregningsblanket for censor på fysioterapeutuddannelsen

Rejseafregning for censorer

Satser for censorvederlag

Digital eksamen

Informationsmateriale om Wiseflow
Gå direkte til WISEflow

Bekendtgørelser

Studieordning

Moduler med ekstern eksamen

Semestre med ekstern eksamen

Formalia

Prøvereglement

Generelt

Praktisk information vedr. afvikling af eksamen på Campus Odense
www.censor-it.dk
 – hjemmeside for censorer ved professionshøjskolerne
Opgaveskrivning – formmæssige krav til skriftlige opgaver ved UCL

Overnatning

Hoteller på statsaftaler

Her finder du os

University College Lillebælt
Fysioterapeutuddannelsen
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M
UCL Campus Odense

Telefon og mail

63 18 30 00
ucl@ucl.dk

 

Gæst ved UCL

Adgang til trådløst netværk og hjælp til it for gæster ved UCL. Her finder du også praktisk information om alle UCL’s studiesteder samt find vej

Gæster ved UCL

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.