Særligt for

Ergoterapeutuddannelsen

Information til censorer ved ergoterapeutuddannelsen UCL.

Honorar og rejseafregning

Aflønning for 5. semester
Aflønning for 2. semester
Aflønning for Bachelor
Afregningsblanket for censorer på ergoterapeutuddannelsen
Rejseafregning for censorer
Satser for censorvederlag

Digital eksamen

Informationsmateriale om Wiseflow
Gå direkte til WISEflow

Bekendtgørelser

Studieordning

Semestre med ekstern eksamen

2. semester – Menneske, aktivitet og omgivelser
5. semester – Ergoterapeuten i en sundhedsfaglig helhedsforståelse
7.semester
Studieaktiviteter modul 14
Studieplan modul 14, efterår 2017

Formalia

University College Lillebælt

Prøvereglement

Ergoterapeutuddannelsernes ledernetværk – notater

Notat til censorer i forbindelse med censurering – Maj 2014

Generelt

Praktisk information vedr. afvikling af eksamen på Campus Odense

Overnatning

Hoteller på statsaftaler

Her finder du os

University College Lillebælt
Ergoterapeutuddannelsen
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M
UCL Campus Odense

Telefon og mail

63 18 30 00
ucl@ucl.dk

 

Gæst ved UCL

Adgang til trådløst netværk og hjælp til it for gæster ved UCL. Her finder du også praktisk information om alle UCL’s studiesteder samt find vej

Gæster ved UCL

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.