16. april 2018 af Trine Riis-Hansen

Sådan opnår kommuner effekt af videreuddannelse

I ny ph.d.-afhandling udpeger UCL-forsker Peter Sørensen 9 faktorer, som medvirker til, at kommuner får udbytte af uddannelse til medarbejdere.

Effekt på kommunale arbejdspladser

Når medarbejdere har gennemført en efter- eller videreuddannelse står de som oftest med en ny viden, som styrker dem individuelt. Helt afgørende er det, at den tilegnede viden formår at skabe effekt på arbejdspladsen.

Kommunerne har gode rammer i forhold til at sikre implementering af viden og læring – og dermed opnå effekt af medarbejderuddannelsePeter Sørensen, forsker på UCL, har i en ny ph.d.-afhandling derfor ikke kun kigget på, hvordan en diplomuddannelse i ledelse skaber effekt for den enkelte. Han har også studeret de forudsætninger, som skal til, for at uddannelsen skaber effekt på de kommunale arbejdspladser.

– Billedet i de danske kommuner er positivt. Kommunerne har gode rammer til at sikre implementering af viden og læring – og dermed opnå effekt af medarbejderuddannelse, siger Peter Sørensen.

Transfer er et nøgleord

I forskningsprojektet udpeger Peter Sørensen ordet ”transfer” som helt centralt i forhold til at opnå effekt af en medarbejders efter- eller videreuddannelse. Med transfer mener han evnen til at overføre læring fra én sammenhæng til en anden – fra individet til arbejdspladsen.

– Hvis ikke der er de rette forudsætninger til stede i en organisation, så finder der ikke ”transfer” sted. Den nye viden forbliver kun til gavn for ham eller hende, som har tilegnet den, siger Peter Sørensen.

Han har undersøgt 9 forudsætninger, som er med til at skabe transfer

  1. Sparring fra nærmeste leder
  2. Motivation for transfer
  3. Viden om vigtigheden af at drøfte forudsætninger
  4. Sparring fra kolleger
  5. Viden om organisationens uddannelsesbehov
  6. Viden om individuelle uddannelsesbehov
  7. Individuel motivation for at lære
  8. Anvendelse af evaluering
  9. Jobtilfredshed

Der er plads til forbedringer

Selvom den nye forskning viser, at kommuner generelt har gode rammer til at opnå effekt af uddannelse, så er der alligevel tre områder, som kalder på forbedring.

– Kommunerne kan forbedre effekten af uddannelse yderligere, hvis de arbejder mere systematisk med sparring og opbakning fra nærmeste chef og fra kolleger. Derudover vil man også vinde på løbende evaluering af effekten af lederuddannelserne, siger Peter Sørensen

Læs mere om den nye UCL-forskning i effekten af diplomuddannelse i ledelse

Kontakt
×
Vi er fusioneret med Erhvervsakademiet Lillebælt
Hvorfor fusionerer vi?
Der opstår konstant nye muligheder og dilemmaer i en verden i forandring. Muligheder vi gerne vil være en del af, og dilemmaer vi på tværs af fagligheder skal være med til at løse.
Målet med fusionen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er at styrke uddannelsen af medarbejdere til fremtidens arbejdsmarked.
Ny hjemmeside
på vej
Vi er fusioneret med Erhvervsakademiet Lillebælt
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.