5. oktober 2016 af Carsten Pico

Positiv akkreditering til ergoterapeut- og socialrådgiveruddannelsen

UCL’s uddannelser til ergoterapeut og socialrådgiver får ros i rapport, der ligger til grund for en positiv akkreditering af uddannelserne.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop godkendt en positiv akkreditering af UCL’s ergoterapeut- og socialrådgiveruddannelse.

Godkendelsen sker på baggrund af en rapport fra akkrediteringsrådet ved Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Den positive akkreditering af udbuddene glæder UCL’s rektor Erik Knudsen.

– Akkrediteringerne bekræfter endnu en gang, at UCL udbyder og altid har udbudt uddannelser af høj relevans og kvalitet, siger Erik Knudsen.

Uddannelseschef glæder sig over akkreditering

Lenna Vogn Petersen, chef for socialrådgiveruddannelsen hos UCL, ser den positive akkreditering som en indikator for uddannelsens kvalitet:

Resultatet vidner om det store engagement, som undervisere og medarbejdere på uddannelsen er drevet af.

– Resultatet vidner om det store engagement, som undervisere og medarbejdere på uddannelsen er drevet af. Alle er dedikerede til den vigtige opgave, det er at uddanne dygtige socialrådgivere, siger Lenna Vogn Petersen.

Om socialrådgiveruddannelsens udbud i Odense og Vejle står der bl.a. i rapporten:

“Udbuddet er tilknyttet et relevant fagligt miljø inden for socialt arbejde og er baseret på ny viden om bl.a. udsatte børn og unge, som underviserne indhenter gennem fx faglige arrangementer og deltagelse i udviklingsprojekter, som typisk udarbejdes i samarbejde med kommuner og andre professionshøjskoler.“

Rapport peger på engagerede undervisere

Også ergoterapeutuddannelsens chef, Jette Rasmussen, er glad for den positive akkreditering:

Akkrediteringsinstitutionen ser, at uddannelsen er baseret på et solidt videngrundlag.

– Akkrediteringsinstitutionen ser, at uddannelsen er baseret på et solidt videngrundlag og har en tydelig tilknytning til Sundhedsuddannelsernes Forskningscenter.

– Godt, de også har kunnet se de dygtige, engagerede medarbejdere, og at uddannelsen tilrettelægges, så de studerende har tilpas arbejdsbelastning igennem studiet og møder hensigtsmæssige undervisnings- og arbejdsformer, siger Jette Rasmussen.

I rapporten skriver akkrediteringspanelet om ergoterapeutuddannelsens undervisere:

“Udbuddet er tilrettelagt af en meget engageret undervisergruppe, som har relevante faglige og erhvervsmæssige kompetencer, og som løbende holder sig fagligt opdateret med viden om udviklingstendenser inden for ergoterapiens beskæftigelsesområde, viden fra udviklingsprojekter af relevans for beskæftigelsesområdet og viden fra relevante forskningsfelter.”

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.