16. maj 2017 af Ingrid Agnete Jensen

Ph.d.-forsvar ved Christina Haandbæk Schmidt fra pædagoguddannelsen

Christina Haandbæk Schmidt, lektor, cand.pæd. fra Pædagoguddannelsen i Odense forsvarer sin ph.d.-afhandling: ‘Originale pædagoger: Daginstitutionspædagogers faglighed(er) i lyset af en insisterende læringsdagsorden’. 

Tid og sted

Fredag 19. maj 2017 kl. 13.00-16.00

Lokale D174, DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

(Dørene lukkes præcist)

Bedømmelsesudvalg:

  • Professor Jan Kampmann, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet
  • Professor Solveig Østrem, Institutt for pedagogikk, Avdeling for sosialfag og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet
  • Professor (MSO) Charlotte Ringsmose, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet (formand)

Hovedvejleder

  • Professor (MSO) John Benedicto Krejsler, DPU, Aarhus Universitet

Medvejleder

  • Lektor Jette Kofoed, DPU, Aarhus Universitet

Forsvaret ledes af lektor Niels Christian Mossfeldt Nickelsen, DPU, Aarhus Universitet.

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos DPU, Tuborgvej 164, bygning D, lokale 329, sekretariatet.

Af praktisk grunde bedes man tilmelde sig på følgende link til Aarhus Universitets website.

Tilmelding

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.