27. januar 2017 af Carsten Pico

Over 100 UCL-studerende giver den max gas med nysgerrighed og viden

Lærer- og pædagogstuderende fra Jelling bliver en væsentlig del af næste uges læringsprojekt Billund Builds Energy, der har deltagelse af 3000 børn og 300 voksne.

Børn og voksne skal blive bedre til at bruge kreativitet som løftestang for læring.

Det er målet for Billund Builds, der er et fælles projekt for dagtilbud og skoler på tværs af Billund Kommune.

Mere end 100 studerende fra Lærer- og Pædagoguddannelsen i Jelling er med i det store projekt, der kører i hele uge 5. De skal være med til at observere på og skabe en masse projekter sammen med børn, lærere og pædagoger hele ugen.

Temaet for ugen er energi, og fælles for projekterne er, at de skal skabes sammen med børnene, så de studerende har bevidst ikke skulle forberede noget på forhånd. Derfor bliver det en uge, hvor de studerende bliver rustet til at navigere i kaos og samtidig får praktiske erfaringer med læring, kreativitet, relationsdannelse og kommunikation.

Billund Builds

Studerende fra Lærer- og Pædagoguddannelsen i Jelling var også med i 2015, da alle Billund Kommunes dagtilbud og skoler arbejdede med musik og med at bygge instrumenter i det fælleskommunale læringsprojekt Billund Builds Music.

Billund Builds er en værdifuld træningsbane

Det er en værdifuld ”træningsbane” for en anden måde at arbejde med læring på.

– Det centrale i Billund Builds er egentlig ikke så meget hvad, men mere hvordan, forklarer Mette Højborg, der er direktør i Børnenes Hovedstad, som står bag det store læringsprojekt i fællesskab med Billund Kommune og LEGO Fonden.

– Fælles for projekterne i Billund Builds er, at de er hands-on-projekter. Både for børnene, der lærer gennem at bygge og skabe, og for de fagprofessionelle, der praktisk og konkret får større kendskab til og forståelse for, hvordan man kan bruge læring gennem leg i hverdagen, siger hun.

– Det er en værdifuld ”træningsbane” for en anden måde at arbejde med læring på, siger Klara Lyskjær Noer, der er politisk ansvarlig for børneområdet i Billund Kommune.

– En måde, der involverer børnene mere og sætter en lang række kompetencer som motivation, kreativitet og samarbejdsevner i spil som vejen til ny viden og nye færdigheder, siger hun.

UCL har rustet de voksne til Billund Builds

UCL har forud for Billund Builds bidraget til at ruste de voksne deltagere til den kommende uges mange begivenheder. Alle deltagende voksne har fået et tilbud om kompetenceløft.

Gennem de seneste uger har de voksne deltagere haft mulighed for at deltage i inddragende workshops med undervisere fra UCL, der har sat spot på blandt andet:

  • Børne-/elevinddragelsen
  • Den voksnes rolle
  • Hvordan man også får de mere sårbare børn med
  • Hvordan projektuge-erfaringerne kan omsættes til ny hverdagspraksis

Samlet set deltager ca. 3000 børn og unge i alderen 0-16 år og omkring 300 lærere, pædagoger, dagplejere og private børnepassere fra dagtilbud og skoler i Billund Kommune i Billund Builds Energy.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.