Om UCL

Studiemiljø

Et bredt udsnit af UCL’s samlede aktiviteter er repræsenteret på UCL Campus Vejle, hvor der lægges vægt på, at nybyggeriet understøtter det faglige og det sociale liv på tværs af uddannelser og aktiviteter.

UCL’s afdeling i  Sundhedshuset på Vestre Engvej 51C huser Socialrådgiveruddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, CFU i Vejle, LedelsesAkademiet Lillebælt, UCL Biblioteket, Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler, studieadministrationen samt en række andre administrative funktioner.

De studerende på professionsbacheloruddannelserne på Campus Vejle har ikke blot mulighed for at arbejde på tværs af uddannelserne. De er også helt tæt på praksis i de afdelinger for bl.a. genoptræning, forebyggelse og socialpsykiatri, der ligger i den anden del af Sundhedshuset.

Læringstrappen, UCL Campus Vejle

Læringstrappen, UCL Campus Vejle

Huset har gode studiefaciliteter og en moderne og indbydende indretning med den store, lyse indgangshal og Læringstrappen som det centrale element.

Kursister og studerende på efter- og videreuddannelser udgør en væsentlig del af det aktive studiemiljø på Campus Vejle, hvor CFU også har den Velje-baserede del af Informationssamlingen på 1. sal.

Studiefaciliteter

Den teoretiske undervisning på UCL Campus Vejle  foregår i nyindrettede lokaler med moderne, teknologisk udstyr. Der er naturligvis trådløs netadgang på hele adressen.

Minihospital

Den praktiske undervisning giver de studerende mulighed for at at blive undervist og anvende teorien i omgivelser, der er indrettet, så de ligner den virkelighed, de studerende vil møde i praktikken og senere som uddannede professionsbachelorer.

De sygeplejerskestuderende har adgang til en miniudgave af et hospitalsafsnit, inklusive senge, udstyr OG patienter i form af robotdukker. Det giver de studerende mulighed for at øve sig i mere eller mindre virkelighedstro omgivelser.

Bibliotek

UCL Bibliotekets afdeling i Vejle dækker først og fremmest fagområderne sygepleje, socialrådgivning og pædagogik/psykologi.

En vigtig komponent i uddannelserne er at søge, sortere og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden på en kvalificeret måde. De studerende på professionsbacheloruddannelserne får alt efter uddannelse undervisning i informationskompetence flere gange i løbet af uddannelsen.

Pædagogisk værksted

I forlængelse af minihospitalet  ligger det pædagogiske værksted, hvor der er pc’er og skærme til rådighed for de studerende.

Fritidsaktiviteter

UCL Campus Vejle blev taget i brug 1. august 2014, og det sociale studiemiljø på tværs af uddannelser og aktiviteter er stadig under udvikling. De studerende – nye som nuværende – har derfor i høj grad mulighed for at være med til at skabe nye traditioner og sætte deres præg på omgivelserne.

DGI-huset, som er stedets nærmeste nabo, tilbyder studerende på Sygeplejerskeuddannelsen og Socialrådgiveruddannelsen i Vejle medlemsskab til træning i fitness, svømmehal og på alle hold til en fordelagtig pris.
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.