Om UCL

Studiemiljø

UCL’s afdeling på Klostervænget 2-4 i Svendborg kan tilbyde de pædagog- og sygeplejerskestuderende et lille og intimt studiemiljø, hvor alle kender hinanden på tværs af uddannelser og funktioner.

Klostervænget 2-4 i Svendborg er rammen om Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg og Pædagoguddannelsen i Svendborg og er et mindre uddannelsessted, hvor alle kender hinanden.

Det er en stor fordel for studerende, der vægter tæt kontakt med undervisere og medstuderende. Uddannelsen foregår i en tryg ramme, hvor alle tager hånd om hinanden.

Skolen, der ligger lige ved siden af hospitalet i Svendborg,er generelt rummelig med gode, fysiske faciliteter og blandt andet en dejlig gårdhave til sommerbrug.

Gårdhaven i Svendborg

Gårdhaven i Svendborg

Studiefaciliteter

Baagøvej er indrettet, så stedet i videst muligt omfang tilgodeser de behov, de studerende har for både teoretisk og praktisk undervisning.

Den teoretiske undervisning foregår i lokaler, der er udstyret med moderne teknologi, og der er selvfølgelig trådløs netadgang på hele adressen.

Minihospital

Den praktiske undervisning giver de studerende mulighed for at anvende teorien i omgivelser, der er indrettet, så de ligner den virkelighed, de studerende vil møde i praktikken og senere som uddannede professionsbachelorer.

De sygeplejerskestuderende har adgang til en miniudgave af et hospitalsafsnit, inklusive senge, udstyr OG patienter – i form af robotdukker. Det giver de studerende mulighed for at øve sig i mere eller mindre virkelighedstro omgivelser.

Sygeplejerskestuderende i Svendborg øver sig på den såkaldte Sim-Man.

Sygeplejerskestuderende i Svendborg øver sig på den såkaldte Sim-Man.

Bibliotek

UCL Bibliotekets afdeling på Campus Svendborg har litteratur til pædagog- og sygeplejerskeuddannelserne og de tilsvarende diplomuddannelser. Biblioteket har trykte tidsskrifter til udlån og elektronisk adgang til en stor mængde digitale tidsskrifter og desuden en samling af obligatorisk litteratur, som kan lånes 1 døgn.

Bibliotekaren hjælper med at skaffe litteratur, som biblioteket ikke selv har, og de studerende vil i løbet af uddannelsen blive undervist i søgning efter videnskabelig litteratur.

En studerende på besøg på UCL Biblioteket i Svendborg.

En studerende på besøg på UCL Biblioteket i Svendborg.

Fritidsaktiviteter

Der er fredagscafé på Klostervænget, og er det godt vejr, tages gårdhaven også i brug.

Kulturelle, fysiske og musikalske aktiviteter præger desuden studielivet for de studerende på Klostervænget. Af fælles aktiviteter kan nævnes motionsløb, fællesspisning og fester.

Klostervænget er udstyret med bade- og omklædningsrum, de studerende kan bruge, hvis de deltager i sport. Der er desuden god plads til årets indendørs arrangementer og fester i festsalen.

Mere om UCL Campus Svendborg
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.