Om UCL

Studiemiljø og faciliteter

UCL Campus Odenses faciliteter giver de studerende de bedste betingelser for at uddanne sig i virkelighedsnære omgivelser og skabe både faglige og sociale relationer på tværs af professioner.

Lokaler til studier og ophold

De fleste uddannelsesaktiviteter i UCL Campus Odense foregår i sydfløjen i de fem blokke A-E, der er forbundet af studiegaden. For enden af studiegaden ligger den nyopførte bygning til de radiografiske professionslaboratorier.

I blokkene er der både professionslaboratorier, teorilokaler og grupperum, alle udstyret med den seneste teknologi til undervisning og læring. Der er auditorier i både nord- og sydfløjen.

Udover laboratorier og teorilokaler rummer fløjene også masser af opholds- og arbejdspladser af mere eller mindre formel karakter.

Du kan naturligvis booke grupperummene til gruppearbejde, og der er indrettet opholdsområder og arbejdspladser i mange sammenhænge i alle bygninger. De fleste arbejdspladser har skærme, som computeren kan tilsluttes.

Udearealerne mellem blokkene bliver indrettet med beplantning og mulighed for ophold og studie- og gruppearbejde om sommeren. Sidst, men absolut ikke mindst, er der på UCL Campus Odense en festsal med plads til 900 personer.

Hospitalsafsnit med senge og patienter

I den vestlige ende af studiegaden tæt ved radiografbygningen er der indrettet et helt lille hospitalsafsnit, også kaldet et simulationscenter, med senge, udstyr og ikke mindst patienter i form af robotdukker, så undervisning og træning af fx sygeplejersker bliver så virkelighedsnær som muligt.

_DSC0701-tryk_3236

Genoptræning og hjælp til hverdagen

Skal du beskæftige dig med genoptræning og terapi, er der lokaler med brikse til undersøgelse og behandling samt et stort rum med udstyr som træningsbolde, måtter og elastikker.

Hverdagsliv og Teknologi er navnet på den træningslejlighed med køkken, toilet og bad, hvor du som studerende kan gøre dig bekendt med hjælpemidler og teknikker, der kan hjælpe borgere med funktionsnedsættelser til en bedre hverdag.

Avanceret radiografisk udstyr og bioanalyse

Er du radiografstuderende, får du mulighed for at øve dig på samme type avanceret, teknologisk radiografisk udstyr, som du skal ud at betjene på hospitaler og klinikker. Udstyret er installeret i en helt ny bygning, der er opført og indrettet efter forskrifterne for blandt andet røntgenapparater og scannere.

-radiograf-rongten-april-2016

I blok B er der et fuldt udstyret laboratorium med mikroskopirum til bioanalytiske undersøgelser.

Musik, æstetik og bevægelse

I nordfløjen er der værksteder til arbejde med æstetiske udtryksformer, blandt andet træ, tekstil, ler og maling, samt en stor sal med en mobil scene og to musikstudier til musik og drama.

Bevægelsessalen kan bruges til leg, øvelser og andre former for bevægelsesaktiviteter, mens idræt og træning foregår i Videnbyen.

-ucl-laereruddannelsen-jelling-januar-2016

Naturfagslaboratorier

Undervisningen i fysik, kemi, biologi, geografi m.m. foregår i sydfløjen. Du har som studerende her adgang til indretning og udstyr, der befordrer både holdundervisning og andre studieformer.

Samtaletræning

I professionslaboratorierne til træning af samtaler med patienter og borgere kan samtalerne observeres i et andet lokale. Det kan dermed simulere en borger- og behandlersamtale, som samtidig kan observeres af resten af holdet uden at forstyrre.

Kursusfaciliteter

UCL’s kursusfaciliteter for kursister og studerende ved videreuddannelserne er som udgangspunkt placeret i blok D, hovedsageligt på 2. og 3. sal.

Her vil der være både undervisningslokaler og plads til afslapning mellem lektionerne. Undervisningsaktiviteter på kurser og videreuddannelser kan også finde sted i den øvrige del af campus.

UCL Biblioteket

UCL Campus Odense rummer lidt af en nyskabelse, når det gælder biblioteket. Det store område i stueetagen af blok D består af inspirationszoner, hyggeområder, arbejdspladser og spil.

Der lægges også op til nye formidlingsformer med scenefaciliteter til formidling af bachelorprojekter, forskning og videndeling mellem forskere, undervisere, studerende og ph.d’er.

Bogsamlingerne er flyttet i kælderen, og her er der som altid mulighed for at låne bøger, mens bibliotekarerne er klar med råd om og vejledning i valg af litteratur, søgning og projektskrivning.

-administrationsbachelor-30-05-2016-

Informationssamlingen

Center for Undervisningsmidlers Odense-baserede del af Informationssamlingen er at finde på 1. sal i blok D lige oven over UCL Biblioteket. Her har lærere og lærerstuderende mulighed for at gå på opdagelse i og få rådgivning om et stort udvalg af de undervisningsmaterialer, som kan lånes fra Udlånssamlingen.

Skolehaver, udekøkken og shelters

Udearealerne syd og øst for sydfløjen er indrettet, så de kan både inddrages i undervisningen og bruges af de studerende i fritiden. Der anlægges skolehaver, installeres udekøkken og bålhytte og bygges såkaldte shelters, ligesom der anlægges multibane og redskaber til udendørs fitness.

Studiecafé og fredagsbar

Studiecaféen i kælderen fungerer også som fredagsbar med navnet Plena Gallina. Caféen indeholder en centralt placeret bar, en scene, fussballspil og møblement, der til daglig kan bruges til gruppearbejde og ophold.

Motionsrum

Både studerende og ansatte har adgang til et stort motionsrum med instruktører fra fysioterapeutuddannelsen.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.