Om UCL

Vedtægt

Vedtægt for Professionshøjskolen Lillebælt fastlægger bestyrelsens opgaver og er grundlaget for institutionens daglige virke.

Vedtægtens formål

Vedtægten for Professionshøjskolen Lillebælt fastlægger følgende forhold:

  • Navn, hjemsted og formål.
  • Bestyrelsens sammensætning.
  • Bestyrelsens opgaver og ansvar.
  • Bestyrelsens arbejde.
  • Rektor, uddannelsesudvalg, studerendes råd.
  • Tegningsret.
  • Regnskab og revision.
  • Formue og nedlæggelse.
  • Ikrafttrædelse mv.

Du kan se hele vedtægten i dokumentet herunder.

Vedtægt for Professionshøjskolen Lillebælt

Lovgrundlag

Professionshøjskolen Lillebælt er oprettet på grundlag af Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, som trådte i kraft den 15. juni 2007. Du kan se hele lovteksten på Retsinformation.dk.

Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.