Om UCL

Forretningsorden

Det formelle grundlag for arbejdet i University Collige Lillebælts bestyrelse er beskrevet i forretningsordenen.

Forretningsordenens indhold

Forretningsordenen, der er baseret på vedtægten for University College Lillebælt, fastlægger følgende forhold:

  • Bestyrelsens sammensætning
  • Bestyrelsens opgaver
  • Bestyrelsens arbejdsform
  • Retningslinjer for formandens rolle
  • Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og den daglige leder samt tilsyn med institutionens leder

Forretningsordenen er tilgængelig i sin fulde ordlyd herunder.

Forretningsorden for bestyrelsen ved University College Lillebælt

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.