Om UCL

Studieaktivitetsmodellen

Det er fuldtidsarbejde at være studerende på en professionsbacheloruddannelse, og professionshøjskolernes fælles studieaktivitetsmodel giver et grafisk overblik over de forskellige aktiviteter, uddannelsen rummer.

Model over studieaktiviteter

Professionshøjskolerne har i fællesskab udviklet en model, der viser de samlede studieaktiviteter på en professionsbacheloruddannelse. Modellen blev taget i brug i 2013 og bliver brugt på alle professionsuddannelser landet over.

Alle studierelevante aktiviteter

Studieaktiviteter skal forstås bredt. De omfatter alle studierelevante aktiviteter på uddannelsen. Det er ikke kun klasseundervisning og forelæsninger, men også fx praktik, debatarrangementer, øvelser og litteraturstudier.

Initiativ og deltagelse i aktiviteterne

Studieaktivitetsmodellen kortlægger disse aktiviteter i henhold til, om det er underviseren eller de studerende, der tager initiativ til aktiviteten. Desuden viser modellen, om en given aktivitet har deltagelse af både underviser og studerende eller kun studerende. Alle 4 kategorier kræver samlet en indsats fra en studerende, der svarer til at studere på fuld tid.

De 4 kategorier

Kategori 1: Aktiviteten har deltagelse af de studerende og underviseren. Underviseren tager initiativ til aktiviteten.

Kategori 2: Aktiviteten har deltagelse af de studerende. Underviseren tager initiativ til aktiviteten.

Kategori 3: Aktiviteten har deltagelse af de studerende. De studerende tager initiativ til aktiviteten.

Kategori 4: Aktiviteten har deltagelse af de studerende og underviseren. De studerende tager initiativ til aktiviteten.

Studieaktivitetsmodellen

Professionshøjskolernes fælles studieaktivitetsmodel. Klik for større version.

Modellens konkrete anvendelse på uddannelserne

Alle UCL’s uddannelser bruger modellen til at kategorisere og vise forholdet mellem de helt konkrete aktiviteter på de enkelte moduler. Til højre har vi linket til beskrivelsen af studieaktivitetsmodellen på de enkelte uddannelser.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.