Om UCL

Udviklingskontrakt

UCL har en 3-årig kontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet om bl.a. at udvikle uddannelsernes kvalitet og sammenhængen i uddannelsessystemet.

Udviklingskontraktens formål

Formålet med udviklingskontrakten er at:

 • styrke kvalitetsudviklingen i de videregående uddannelser.
 • skabe en klar sammenhæng mellem de uddannelsespolitiske målsætninger på området og kravene til den enkelte institution.
 • dokumentere og synliggøre institutionernes præstation og opnåede resultater.
 • klargøre ledelsesmæssigt fokus og råderum for den enkelte institutionsledelse og bestyrelse med ansvar for at arbejde målrettet på opfyldelsen af de fastsatte målsætninger.
 • styrke en åben dialog mellem ministeriet og den enkelte institution om prioritering af målsætninger, institutionens strategi og opfølgning på fastsatte mål.

Aktuelle mål

Udviklingskontrakten for 2015-17 har følgende 5 pligtige mål:

 1. Bedre kvalitet i uddannelserne
 2. Større relevans og øget gennemsigtighed
 3. Bedre sammenhæng og samarbejde
 4. Styrket internationalisering
 5. Øget social mobilitet – flere talenter i spil

Supplerende mål

Endvidere har UCL valgt 3 supplerende mål:

 1. Styrket forskning, udviklingsbasering og kapacitetsopbygning
 2. Innovation og entreprenørskab
 3. Hensigtsmæssige arbejds- og læringsmiljøer

Udviklingskontrakt for University College Lillebælt 2015-17

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.