Om UCL

Strategi

University College Lillebælts vision og mission er operationaliseret gennem seks strategiske mål i institutionens strategi frem mod 2020.

UCL’s vision

Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark.

UCL’s mission

Vi leverer uddannelser med mening, mennesker og muligheder.

UCL’s værdier

De grundlæggende værdier for UCL’s arbejde er

 • Vi bygger på viden
 • Vi er nysgerrige
 • Vi samarbejder

6 strategiske mål

Helt overordnet vil University College Lillebælt uddanne de mest eftertragtede professionsbachelorer i Danmark. Der er opstillet seks strategiske mål til realiseringen af dette. Efter endt uddannelse skal de studerende være

 • tværprofessionelle og borgerrettede i løsning af opgaven
 • dygtige til borgerinvolvering og policyforståelse
 • gode iværksættere og innovatorer
 • stærke til at anvende teknologi
 • gode til at skabe ny viden, der kan bruges
 • gode til at levere værdiskabende udvikling for færdiguddannede og deres arbejdspladser

Du kan læse nærmere om målene i Strategi 2020.

Strategi 2020

7 kerneområder

I perioden 2015-2017 sætter UCL særligt fokus på 7 kerneområder, der er identificeret og beskrevet nærmere i Trin mod 2020 og i UCL’s udviklingskontrakt.

 1. Øget fleksibilitet og sammenhæng i UCL’s uddannelser.
 2. Øget fokus på udvikling af nye professionelle roller i ny velfærd.
 3. Styrkelse af innovation og entreprenørskab.
 4. Øget anvendelse af teknologi i praksis.
 5. Øget internationalisering.
 6. Styrkelse af UCL’s forsknings- og udviklingsbasering.
 7. Øget professionalisering af UCL’s administration.

I folderen Trin mod 2020 kan du få en uddybning af de 7 kerneområder.

Trin mod 2020

Du kan læse mere om UCL’s udviklingskontrakt her: Udviklingskontrakt

Mere om Baggrund
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.