Om UCL

Kvalitetssystemets forankring

Kvalitetssystemet er forankret i den eksisterende organisationsstruktur og bygger på høj grad af medarbejderinvolvering.

Forankring i organisationsstruktur og -kultur

UCL’s kvalitetssystem er forankret i den eksisterende organisationsstruktur og -kultur. Det vil sige, at kvalitetsarbejdet bygger på en høj grad af medarbejderdeltagelse og medarbejderansvarlighed.

Ansvar følger ledelsesfunktioner og -niveauer

Ledelsesansvar for kvalitetsarbejdet, herunder for opfølgning på identificerede kvalitetsudfordringer følger de eksisterende ledelsesfunktioner og -niveauer i UCL:

  1. Uddannelsesniveau
  2. Områdeniveau
  3. Institutionsniveau

For at sikre tværgående faglig og administrativ sammenhæng er etableret

  1. Kvalitetsgruppe
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.