Om UCL

Kvalitetsstrategi

Kvalitetsstrategien giver plads til de forskellige fagligheder og forståelser af kvalitet og har fælles mål.

Faglige forskelle og fælles kvalitetsmål

UCL rummer mange forskellige uddannelsesfagligheder og forståelser af kvalitet. Kvalitetsstrategien giver plads til de forskelle.

En fælles overordnet analyseramme, koordineret indsamling af kvalitetsdata og en række fælles retningslinjer for kvalitetsarbejdet giver mulighed for samtidig at gennemføre kvalitetsudvikling og -sikring som samlet uddannelsesinstitution med fælles overordnede mål for uddannelseskvaliteten.

Den fælles ramme for kvalitetsarbejdet betyder, at UCL gennemfører systematiske vurderinger af kvaliteten inden for 6 overordnede kvalitetsområder, som er ens for alle uddannelser.

De 6 kvalitetsområder

Kvalitetsområderne er defineret på tværs af det uddannelsesspecifikke og udformet, så de dækker et studieforløb fra optag på et nyt studium, henover den studerendes oplevelse og udbytte af studieforløbet til de første erfaringer gøres som nyuddannet.

De 6 kvalitetsområder

Klik på grafikken for større billede.

For hvert af disse seks kvalitetsområder er der formuleret ét eller flere specifikke kvalitetskriterier med tilhørende målepunkter, som gør det muligt at opgøre graden af uddannelsernes målopfyldelse kvantitativt.

Fælles målopgørelse

Målopfyldelsen for de enkelte uddannelsesudbud og for UCL som samlet institution opgøres årligt af Ledelsessekretariatet, hvorefter den præsenteres for uddannelserne i form af en fælles målopgørelse.

Datagrundlaget for målopgørelsen omfatter data fra uddannelsernes kvalitetsarbejde, nøgletal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, faste UCL-registreringer og fælles UCL-undersøgelser.

Opgørelsen af uddannelsernes målopfyldelse danner udgangspunkt for den årlige beretningsproces, der omfatter alle uddannelsesudbud og alle organisationsniveauer i UCL.

Mere om Kvalitetspolitik og -strategi
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.