Om UCL

Grundlag for kvalitetsarbejdet

Kvalitetsarbejdet er baseret på gældende lovgivning og standarder, udviklingskontrakt samt UCL’s strategiplan.

National lovgivning

UCL’s kvalitetssystem er etableret på baggrund af national lovgivning om kvalitetssikring af videregående uddannelser:

Styringsdokumenter

Kvalitetssystemet understøtter realiseringen af UCL’s mission og vision ved at basere sig på målsætninger, der er fastlagt i udviklingskontrakten 2015-2017 og i Strategi 2020.

De målsætninger, der indgår i kvalitetssystemet, justeres løbende, så de til hver en tid er i overensstemmelse med UCL’s  gældende styringsdokumenter.

Udviklingskontrakt 2015-2017
Strategi 2020

Nationale krav og europæiske standarder

UCL’s kvalitetssystem er udarbejdet i overensstemmelse med nationale krav og dermed også med europæiske standarder for videregående uddannelsesinstitutioners interne kvalitetssikring og -udvikling.

Metodiske elementer i UCL’s kvalitetssystem justeres løbende, så kvalitetsarbejdet lever op til aktuelle krav og standarder på området.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.