Om UCL

Centrale elementer

De centrale processer består af det løbende kvalitetsarbejde, en fælles beretningsproces og evaluering af hele uddannelser.

Elementer i kvalitetssystemet

Kvalitetssystemets bestanddele udgør:

  • Den løbende kvalitetssikring og-udvikling på uddannelserne, der sikrer, at alle UCL´s uddannelser udvikles og justeres kontinuerligt på et systematisk og videnbaseret grundlag.
  • Den fælles beretningsproces, hvori alle UCL’s uddannelser gør status på resultater og hvor eventuelle behov for langsigtet handling, herunder tiltag på tværs af enkelte uddannelser, analyseres og håndteres. Heri indgår kvalitetskonferencer med deltagelse af undervisere og ledelse, dialogmøder med deltagelse af studerende og drøftelse i uddannelsesudvalg.
  • Intern audit
  • Evaluering af hele uddannelser, der sikrer jævnlige eksterne helhedsvurderinger af uddannelseskvaliteten, og som efter UCL’s institutionsakkreditering erstatter uddannelsesakkrediteringer.

Alle elementer i kvalitetsarbejdet baserer sig på koordinerede og systematisk genererede kvalitetsdata.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.