Om UCL

Evalueringer

Her kan du se de seneste modulevalueringer, dimittendevalueringer og aftagerevalueringer af UCL’s uddannelser.

Modulevalueringer

De studerende på UCL’s uddannelser laver efter afslutningen af et modul en evaluering af modulet. Du kan her se en rapport, der samler alle modulevalueringer på UCL i det seneste år.

Evaluering af undervisningen i UCL 2017 – professionsbacheloruddannelser
Evaluering af undervisningen i UCL 2016 – efter- og videreuddannelser

Dimittendevalueringer

Desuden kan du se evalueringer foretaget af de såkaldte dimittender, dvs. studerende fra UCL, der netop er færdige med deres uddannelser. Dimittendundersøgelserne foretages hvert andet år.

Dimittendevalueringer 2015

Aftagerevalueringer

Du kan også se evalueringer fra dem, der ansætter UCL’s studerende, også kaldet aftagerne. Aftagerevalueringerne foretages hvert andet år.

Aftagerevalueringer 2015

Gennemsigtighed og åbenhed

UCL er i henhold til Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne forpligtet til at offentliggøre karaktergennemsnit, studietid, fuldførelsesprocent, beskæftigelsesprocent for nyuddannede samt de seneste evalueringer og undersøgelser.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne (retsinformation.dk)

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.