14. november 2016 af Carsten Pico

Nyuddannet UCL-lærer vinder fornem pris

13.000 kroner og en pris for at have lavet årets bedste bachelorprojekt på landets læreruddannelser. Det kan Rebecca Delfs, nyuddannet lærer fra UCL, nu glæde sig over.

Det kræver mod at forsvare noget mange af ens lærerkolleger landet over har kritiseret. Det er ikke desto mindre, hvad Rebecca Delfs, nyuddannet lærer fra UCL, har gjort.

Hun har netop vundet prisen for årets bedste bachelorprojekt på landets læreruddannelser. Projektet handler om potentialet i de ofte udskældte understøttende undervisningstimer, som med den nye folkeskolereform udgør en tredjedel af elevers skoletid.

– Jeg kastede mig over emnet, fordi jeg selv var bekymret for, hvordan jeg skulle agere som lærer, hvis der stod UU (Understøttende undervisning) på skemaet. Derfor var jeg interesseret i at undersøge, hvad understøttende undervisning kan og skal, siger Rebecca Delfs, der i dag er lærer på Kroggårdsskolen ved Odense.

rebecca-delfs-og-christine-antorini

10.000 kr. og et boggavekort på 3.000 kr. fulgte med prisen for årets bachelorprojekt til Rebecca Delfs, der her ses med tidligere undervisningsminister Christine Antorini.

Understøttende undervisning kan være forvirrende og fedt

Man kan ikke bare sige 1, 2, 3 – nu understøtter vi.

Forvirrende og fedt. Det er to vidt forskellige opfattelser af den understøttende undervisning, Rebecca Delfs er stødt på ifm sit bachelorprojekt, hvor hun har undersøgt brugen af understøttende undervisning på 2 skoler i samme kommune.

– På den ene skole var der sat tid af til, at lærere og pædagoger kunne mødes i teams og planlægge UU-timerne i forhold til den øvrige undervisning. Her oplevede jeg, at både lærere, pædagoger og elever italesatte understøttende undervisning meget, meget positivt, siger Rebecca Delfs.

– På den anden skole var UU-timerne løsrevet fra resten af undervisningen. Lærere og pædagoger følte, at de skulle ”stjæle” tid til at forberede UU-timerne. Det var karakteristisk, at både lærere og elever var meget forvirrede i forhold til, hvad de skulle have ud af den understøttende undervisning.

Man skal være bevidst om hvad man vil understøtte

Med sit projekt peger Rebecca Delfs på, at understøttende undervisning ikke bare bør være et løst projekt, men at det skal hænge sammen med den øvrige undervisning, så det rent faktisk understøtter noget.

– Jeg valgte at se på, om understøttende undervisning kan være kreativitetsfremmende. Men det giver ingen mening bare at løsrive kreativiteten, hvis man skal motivere elever. Den skal kobles på noget, eleverne kender i forvejen, så den kan være med til at føre frem til ny viden.

– Det lykkedes rigtig godt på den ene skole, fordi man vidste, hvad man ønskede at understøtte.

– Man kan ikke bare sige 1, 2, 3 – nu understøtter vi. Mit projekt viser, at det kræver fokus på planlægning, udførelse og evaluering, hvis man skal lykkes med understøttende undervisning.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.