29. august 2017 af Anna Sandal

Nyt kursus- og uddannelseskatalog til ansatte og ledere på skoler

Det nye kursuskatalog for lærere, pædagoger, ledere og administrativt ansatte på skoler er klar.

I det nye skolekatalog finder du et samlet overblik over UCL’s kurser og uddannelser for foråret 2018. Uddannelserne understøtter kompetenceudvikling i læreprocesser, ledelse og administration, og kataloget rummer:

  • korte og længevarende kurser
  • diplom- og akademiuddannelser
  • temadage og konferencer.

Et katalog der matcher skolens udfordringer

Implementering af skolereformen er i fuld gang på de danske skoler, og det afspejles i de nye skolekatalog, som byder på viden, metoder og processer, der understøtter personalets arbejde med de mange krav i reformen.

I folkeskolereformen er det en målsætning, at alle lærere i 2020 skal have undervisningskompetence i de fag, de underviser i.

UCL arbejder målrettet med kompetenceløft til lærere i folkeskolens fag.

Klik på billedet for at tilgå den elektroniske version af kataloget.

Læs kataloget

Den trykte udgave vil blive sendt ud til skolerne i uge 39.

Kurser- og uddannelser Skolen 2018, elektronisk katalog.

Alle tilbuddende er også at finde på ucl.dk.

Kurser og videreuddanelse på ucl.dk.

Kurser kan skræddersyes til skolens ønsker

Kataloget har mange og varierede tilbud, men der kan også være andre ønsker på skolerne. UCL tilbyder derfor også skræddersyede forløb til den enkelte skoles eller kommunes behov.

Kompetenceudviklingen kan foregå på mange forskellige måder: i dagtimerne, på fyraftensmøder og personaledage, lokalt på skolen eller i UCLs lokaler.

Det kan være enkeltstående arrangementer eller sammenhængende forløb.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.