4. juli 2017 af Carsten Pico

Nye pædagogstuderende har inspireret museum til en god idé

Børnehavebørn fra hele Vejle Kommune kan få glæde af en ekstraordinær museumsoplevelse, som pædagogstuderende fra Jelling har været med til at udvikle på.

– Det er vildt fedt, at museet vil bruge flere af vores ideer, siger Simone Larsen, der begyndte på Pædagoguddannelsen i Jelling i februar.

Det er dejligt, at vi som studerende allerede inden første praktik er med til at lave noget, som børn kan få glæde af.

Allerede en måned inde i studiet blev hun kastet ud på dybt vand. Sammen med en gruppe medstuderende skulle hun udvikle videre på en idé til, hvordan børnehavebørn kan få en mere lærerig og sjov oplevelse før under og efter et besøg på Kulturmuseet i Vejle.

– Det er fedt, at vi så tidligt i uddannelsesforløbet indgår i samarbejde med et museum, der er i gang med at lave et konkret forløb, som skal tilbydes til alle børnehaver i Vejle Kommune.

– Det er dejligt, at vi som studerende allerede inden første praktik er med til at lave noget, som børn kan få glæde af. Det har været en stor motivationsfaktor at få den mulighed, siger Simone Larsen.

Simone Larsen og hendes gruppe har bl.a. inspireret Kulturmuseet i Vejle til indholdet i en legekuffert, som børnehavebørn får udleveret, når de besøger museet.

Studerende var med til at ændre museets tankegang

Simone Larsen og hendes 60 medstuderende kan se tilbage på 4 begivenhedsrige uger, der har inkluderet undervisning på uddannelsen og samarbejde med flere lokale museer.

Den idé tog museet til sig sammen med en række konkrete lege.

– Min gruppe fik i begyndelsen af forløbet en rundvisning i Kulturmuseet i Spinderihallerne. Her blev vi præsenteret for en idé til udstillingen På tidsrejse i Spinderihallerne, hvor børn oplever livet i Vejle i 1920’erne og 30’erne, siger Simone Larsen.

– Museet havde planer om 4 poster, som besøgende børnehaver skulle igennem. På 3 af posterne skulle børnene konkurrere om at være hurtigst til fx at stable garnruller eller transportere kul fra en kasse til en anden.

– Med udgangspunkt i teori om børns læring foreslog vi at erstatte konkurrencerne med samarbejdsøvelser. Den idé tog museet til sig sammen med en række konkrete lege, vi foreslog til post 4, siger Simone Larsen.

Samarbejde med museum har været en stor inspiration

Jeg skal i hvert fald helt sikkert arbejde videre med metoden, når jeg kommer i praktik.

I løbet af de 4 uger har Simone Larsen og hendes medstuderende afprøvet en ny metode med et før-, under- og efterperspektiv. Målet var bl.a. at få indsigt i, hvordan pædagoger kan udvikle formidlingen om historie og kulturarv i børnehøjde.

– Det førte fx til, at vi foreslog, at museet anbefaler institutioner at tage iPads med til dokumentation af besøget, så de hjemme i børnehaven kan gentage de gammeldags lege, de introduceres til på museet, siger Simone Larsen.

– I førfasen foreslog vi, at børnehaven får et brev, hvor afsenderen er et barn, der indgår i museets udstilling fra 1920’-30’erne, så man allerede der gør børnene nysgerrige på museumsbesøget.

– Før-, under- og efterperspektivet giver pædagoger helt andre muligheder for klæde børnene på til oplevelserne på et museum og til arbejde videre med dem bagefter. Det tror jeg giver meget bedre mulighed for, at børnene kan huske oplevelserne og lære noget af dem.

– Jeg skal i hvert fald helt sikkert arbejde videre med metoden, når jeg kommer i praktik, siger Simone Larsen.

Verdensarv i børnehøjde

60 studerende fra 1. semester på Pædagoguddannelsen i Jelling har været igennem et 4 ugers forløb med titlen Verdensarv i børnehøjde.

Forløbet var en blanding af faglige oplæg, gruppearbejde, museumsbesøg og samarbejde med 1 af 4 museer om at udvikle forløb for 3-8 årige børn.

I forløbet arbejdede de studerende i et før-, under- og efterperspektiv med inspiration fra KULT-projektet.

KULT-projektet, der i Slots- og Kulturstyrelsens udbud hedder ”Kompetenceudvikling – supplerende læring og aktiviteter”, effektueres af et konsortium bestående af Kulturprinsen i Viborg og de tre professionshøjskoler UCL, UCN og UCSJ.

Det udvikles og realiseres i samarbejde med en række daginstitutioner i 9 kommuner.

Hovedformålet er kort fortalt at skabe og afprøve et koncept for større inddragelse af kunst, kultur og kulturarv i det daglige pædagogiske arbejde med 1 – 6 årige børn i dagtilbud.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.