3. oktober 2016 af Dennis Teilmann Maigaard

Ny undersøgelse: Madkamp styrker madkundskabsfaget

Projektet Madkamp har styrket madkundskabsfaget ved at give mere plads til samarbejde, innovation og elevdeltagelse. Det peger en ny undersøgelse på.

Innovation, elevdeltagelse og samarbejde er kerneværdier i den undervisningsform, som projektet Madkamp benytter, og den har stor effekt på madkundskabsfaget.

Det viser en ny undersøgelse udarbejdet af forskerne Anne Marie Dahler og Helle Munkholm Davidsen fra University College Lillebælt.

Undersøgelsen er lavet som en evaluering af Madkamp 2013-2016, og den bakkes op af foreløbige resultater af en ph.d.-afhandling om samme projekt.

Madkamp gør eleverne vidensøgende

– Madkampsdidaktikken virker i klasselokalerne på skolerne, fordi den gør eleverne i stand til at være nysgerrige og vidensøgende, løse problemer i samarbejde med hinanden, træffe beslutninger og give konstruktiv kritik.

Sådan beskriver en af de adspurgte lærere i evalueringen oplevelsen med Madkamps undervisningsform.

Forskerne har gennem observationer i klasserne også set, at elevernes medbestemmelse i undervisningen er central for at få den innovative didaktik til at virke, og at den styrker de innovative læreprocesser og samarbejdet elevene imellem.

Af svarene i evalueringen fremgår det i øvrigt, at Madkamps tilgang til madkundskab har løftet fagets image og anerkendelse.

Forskning peger samme vej

Jacob Christensen, der er ph.d.-studerende ved DPU, har fulgt projektet gennem sin ph.d.-afhandling siden 2014, og de foreløbige resultater af hans forskning peger ligeledes på, at undervisningsformen i Madkamp øger motivationen hos eleverne.

Det fremhæves, at konkurrenceelementet i Madkamp har en positiv effekt på elevernes læringsudbytte.

Samlet set har projektet Madkamp derfor opnået en stor del af det overordnede mål om at styrke Madkundskabsfaget, lyder det fra en af dem, der har Madkamp helt tæt på i hverdagen.

Sådan fortsætter Madkamp

I maj 2016 besluttede Nordea-fonden at forlænge støtten til projekt Madkamp, som derfor får mulighed for at fortsætte de næste tre år. Dog med nogle justeringer i forhold til det nuværende format.

Hvor projektet de sidste fire år har fokuseret på tiltrængt efteruddannelse af madkundskabslærere, udvikling af undervisningsmaterialer samt afholdelse af DM i madkundskab, vil Madkamp over de kommende tre år i højere grad fokusere på netværksdannelse og nye partnerskaber.

Kontakt
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.