18. januar 2017 af Anna Sandal

Ny rapport om den nationale AVU-indsats

Undervisningsministeriet har netop offentliggjort en evaluering af nationalt AVU-projekt.

I de to seneste år har University College Lillebælt været i spidsen for et nationalt projekt, som har bidraget til kompetenceløft til lærere og ledere på alle landet.

Vi har oplevet, at man mange steder har fået et fælles sprog til at drøfte og udvikle didaktikken.

Projektet har været gennemført i samspil med Undervisningsministeriet. Ministeriet har netop offentliggjort en rapport, som evaluerer hele indsatsen.

– AVU-området har haft brug for et kompetenceløft, da kursistgruppen har ændret sig markant over de seneste år. I dag er der mange kursister med begrænset eller slet ingen uddannelsesbaggrund. Det stiller helt nye krav til lærerne, siger Lene Milling Wadstrøm, UCL.

En ny kultur

På hvert VUC har der været arbejdet med implementering af de såkaldte didaktiske principper, som blev indført ved den seneste reform i 2009.

UCL håber, at der med projektet er sået nye frø til en kulturforandring på VUC’erne.

– Vi har oplevet, at man mange steder har fået et fælles sprog til at drøfte og udvikle didaktikken, siger Lene Milling Wadstrøm.

Fortsat udvikling

Fremadrettet vil der på AVU-området være brug for nye initiativer.

– Vi ser frem til fortsat at bidrage til udviklingen, som kan styrke kompetencerne og understøtte udviklingen af professionelle læringsfællesskaber, siger Lene Milling Wadstrøm.

Læs den nye evalueringsrapport fra Undervisningsministeriet

Læs mere om effekten af AVU-indsatsen på Undervisningsministeriets egen hjemmeside

Kontakt
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.