3. juli 2017 af Anna Sandal

Ny rapport: Diplomuddannelse giver den bedste lønstigning

En ny rapport fra KORA viser, at diplomuddannelse har stor betydning for deltagernes løn- og beskæftigelse.

Videreuddannelse er vejen frem

Det danske arbejdsmarked står overfor store omvæltninger, og derfor er videreuddannelse vigtigere end nogensinde før. Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, KORA, har netop udgivet rapporten Effektevaluering af voksen- og efteruddannelsesindsatsen.

Rapporten konkluderer, at videreuddannelse både har en positiv effekt for de beskæftigede og ledige, der tager en uddannelse på et senere tidspunkt i livet.

Og netop diplomuddannelse giver den bedste effekt, når man sammenligner de forskellige efter- og videreuddannelser for voksne.

Positive løn- og beskæftigelseseffekter med diplomuddannelse

KORAs rapport viser, at kurser på diplomniveau resulterer i en ganske stor løneffekt.

Gennemsnitteligt oplever lønmodtageren, at lønnen vil stige cirka 1.500 kroner månedligt i de første par år efter endt kursusforløb, mens den efter fire til fem år vil stabiliseres på cirka 2.000 kroner.

Desuden viser rapporten, at uddannelse på diplomniveau allerede giver pote, når det gælder om at få eller blive i job. Medarbejdere med diplomuddannelse har bedre beskæftigelse.

Kilde: KORA

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.