15. juni 2017 af Maria Slej-Hasselstrøm

Ny inspiration til brugen af læringsplatforme

Nyt forskningsprojekt har resulteret i 16 konkrete praksismoduler direkte henvendt til lærere, pædagogisk personale, ledelse og studerende.

Hvordan arbejder man mest meningsfuldt med digitale læringsplatforme i folkeskolen? Det har et nyt forskningsprojekt, som UCL er en del af, afdækket, og der kommet en række spændende anbefalinger og inspirationsmaterialer ud af det.

Hvis du endnu ikke har erfaring med planlægning og gennemførelse af undervisning på læringsplatformen, kan du finde inspiration i 2 eksemplariske forløb, som introducerer dig til både de tekniske og didaktiske muligheder i læringsplatformen.

Du får en grundig introduktion via instruktionsvideoer og får mulighed for at downloade elementer, så du selv kan skabe forløbene i din skoles læringsplatform.

Inspiration til nye didaktiske muligheder

Hvis du allerede er fortrolig med læringsplatformen, men savner yderligere inspiration til at udforske de didaktiske muligheder, kan du fx læse om sammenhængen mellem målsætning, evaluering og elevplan på platformen.

Du kan også finde inspiration til at inddrage platformen i forældresamarbejdet, hvordan du anvender den digitale portefølje eller, hvad du skal være opmærksom på i forhold til ophavsrettigheder, når du bygger undervisningsforløb.

Inkluder hele skolen

Det nye forskningsprojektet konkluderer bl.a., at der er potentiale i at bruge læringsplatformene til at understøtte og kvalificere eksisterende praksisser, der fungerer, og i at eksperimentere med platformenes nye muligheder.

Det er ligeledes en væsentlig pointe, at implementering af platformene vedrører hele skolen – ikke kun det pædagogiske personale.

Sådan finder du materialet

Projektet har udviklet en række forsknings- og praksismaterialer, der nu er tilgængelige på EMU:

  • 16 praksismoduler/cases, der er målrettet henholdsvis lærere, pædagogisk personale, skoleledelse, forvaltning og lærerstuderende
  • 6 forskningsrapporter

Find inspirationsmaterialet og læs mere om forskningsprojektet.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.