24. maj 2017 af Trine Riis-Hansen

Nu er det skoleelever med særligt talent, som kommer i centrum

I grundskolen er det traditionelt de ressourcesvage børn, som får særlig støtte. Nu skal UCL og TalentCampDK medvirke til en kulturforandring med særlig indsats for talenterne.

Mange vil sige, at den danske grundskole er gennemsyret af en kultur, hvor rummelighed er et mantra, og hvor den særlige indsats typisk har knyttet sig til børn, som fagligt eller socialt har brug for støtte.

Nu udfordres den gængse forståelse af rummelighed, idet de mest talentfulde skoleelever kommer i centrum. UCL har modtaget 1,7 mio. kr. fra Undervisningsministeriets pulje til projektet TalentED, hvor målet er en styrket indsats for talenter og højtbegavede elever.

Der er tale om et landsdækkende projekt, hvor UCL i samarbejde med TalentCampDK skal skabe de rette betingelser for, at særligt begavede elever udvikler sig både fagligt og socialt.

Fokus på udvikling af dygtige elever

– I grundskolen har vi traditionelt ikke haft stort fokus på de talentfulde elever. De er fagligt stærke, og derfor har der i skolen generelt været en større optagethed af at fokusere ressourcerne på de elever, som har det vanskeligt, siger Kirsten Kamstrup, konsulent og projektleder ved UCL og uddyber:

Hvis talentindsatsen skal slå igennem, så kræver det en forankring i hele skolen                                    – Med folkeskolereformen er det et erklæret mål, at der også gøres en ekstra indsats for, at de dygtige elever bliver udfordret. Derfor skal læreren have fokus på, hvordan dygtige elever kan arbejde med udfordringsopgaver, der udvikler eleven endnu mere.

I en KORA-rapport fra 2015 anslår man således, at folkeskoler og privatskoler rummer 14.000 højtbegavede elever, hvor halvdelen vurderes at underpræstere og er demotiverede, bl.a. på grund af manglende udfordringer.

Projektet arbejder med talentudvikling på flere niveauer

Særlige talentforløb er allerede udbredt i gymnasier og på universiteter, hvor der er en fremherskende accept af, at unge talenter skal dyrkes og stimuleres. Dén kultur skal nu sætte sig igennem i grundskolen, hvor 18 skoler er tilmeldt TalentED. Projektet vil arbejde med talentudvikling på flere niveauer, og indsatsen retter sig både mod elever, undervisere, vejledere og ledere.

– Hvis talentindsatsen skal slå igennem, så kræver det en forankring i hele skolen, siger Kirsten Kamstrup.

Skolerne får udviklet redskaber til identifikation af de højtbegavede elever, og der vil blive etableret nationale og regionale netværk, hvor de deltagende skoler udveksler erfaringer. Projektet omfatter også efteruddannelse til lærere, mentorer og særlige talentvejledere samt udvikling af undervisningsmaterialer.

18 skoler fordelt over hele landet deltager i projektet, der skal hjælpe skolerne til at udvikle og udfordre de dygtige elever.

Fakta om TalentED

Projekt TalentED omfatter lærere og elever over hele landet, og der er tilmeldt 18 grundskoler. Udskolingslærere, ledere og talentvejledere samt campundervisere og mentorer bliver i løbet af projektets tre år – 2017-2019 – klædt på til at spotte, støtte og udvikle talenterne i grundskolen.

Bag TalentED står University College Lillebælt og TalentCampDK, der har modtaget 1,7 mio. kr. fra Undervisningsministeriets pulje på 8 mio. kr. til en styrket indsats for talenter og højtbegavede elever i grundskoler og på ungdomsuddannelser.

Hør kort indslag om projektet på P4 – Fyn

Hør også om projektet i de regionale nyheder på P4- Fyn

Kontakt
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.