11. september 2018 af Camilla Andersen

Nu er der frit tilgængeligt online-kursus i skoleledelse

Nye ledere i folkeskolen kan få elektroniske og praksisnære kurser i pædagogisk ledelse. Landets kommuner kan samtidig søge om tilskud til merudvikling

Kursus med afsæt i skoleledernes hverdag

Nye skoleledere har nu mulighed for at ruste sig inden for området pædagogisk ledelse. Det sker på den nye portal nylederiskolen.dk.

Professionshøjskolerne i Danmark har i samarbejde med Undervisningsministeriet udviklet de første af en række kursusforløb, som udfolder pædagogisk ledelse i praksis.

Kurserne fungerer som en hjælp til løsning af praktiske opgaver for nye ledere i folkeskolen.  Gennem kurserne får nye ledere eksempelvis støtte til at håndtere de mange opgaver i samspil med lærere, pædagoger og ledere.

Der er tale om fem emner, som tager afsæt i skoleledernes hverdag:

  1. Organisering og planlægning af skoledagen
  2. Udvikling, evaluering og feedback på undervisningen
  3. Skolens professionelle kapital og kapacitet
  4. Udvikling og professionalisering af samarbejdet mellem det pædagogiske personale
  5. Forventningsafstemning med elever, forældre og det pædagogiske personale.

Forskningen viser, at det styrker læringen

Det elektroniske kursusforløb læner sig op af den nyeste forskning.

Her peges der bl.a. på, at det har positiv betydning for elevernes læringsudbytte, når der fra alle sider af ledelsen er nøje fokus på elevernes læring og trivsel.

De digitale kursusmaterialer består af videooptagelser med erfarne skoleledere og forskere, tekster, øvelser, e-læring osv. Alt sammen noget, der giver lederne ny viden og værktøjer til de daglige opgaver.

Midler afsat til yderligere kompetenceudvikling

Den samlede pakke til kompetenceudvikling af nye skoleledere, består samtidig af mere end det online-kursus, der frit kan benyttes.

Det er også muligt for kommuner at rekvirere særligt tilrettelagte ledelsesforløb. Her vil ledelses- og udviklingskonsulenter fra UCL designe og afholde kurser i skoleledelse i tråd med den enkelte kommunes fokus.

Kommuner har mulighed for at søge puljen til køb af forløb og ydelser til kompetenceudvikling af nye ledere.

Læs mere og find kursusmaterialer på www.nylederiskolen.dk

Fakta om Diplomuddannelse i skoleledelse

Diplomuddannelsen i skoleledelse kobler teoretisk viden med dine konkrete problemstillinger. Du lærer at løse problemstillingerne, og du får en række værktøjer, som du kan bruge i dine daglige ledelsesfunktioner.

Uddannelsen er målrettet dig, der arbejder med ledelse i skoler som skoleleder, teamleder, ressourceperson eller i andre ledelsesfunktioner.

Diplomuddannelse i skoleledelse er en selvstændig retning på Diplomuddannelsen i ledelse, og omfatter 60 ECTS.

×
Vi er fusioneret med Erhvervsakademiet Lillebælt
Hvorfor fusionerer vi?
Der opstår konstant nye muligheder og dilemmaer i en verden i forandring. Muligheder vi gerne vil være en del af, og dilemmaer vi på tværs af fagligheder skal være med til at løse.
Målet med fusionen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er at styrke uddannelsen af medarbejdere til fremtidens arbejdsmarked.
Ny hjemmeside
på vej
Vi er fusioneret med Erhvervsakademiet Lillebælt
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.