12. oktober 2016 af Dennis Teilmann Maigaard

Netværk skal styrke hverdagslivet for børn og unge bosat uden for eget hjem

Døgninstitutionen Villaen i Kerteminde danner ramme om et nyt forskningsprojekt, der vil undersøge, hvordan professionelle kan understøtte børn og unges netværk, når de ikke kan bo hjemme. Målet er at skabe en solid base for et indholdsrigt og meningsfyldt hverdagsliv.

Children´s home og the future - Kerteminde

Stærke netværk og fællesskaber er vigtige. Især når man er bosat uden for eget hjem.

Projektet ”Børn og unges netværk – et fælles ansvar” vil i et samarbejde mellem Kerteminde Kommune, den kommunale døgninstitution Villaen og forskere ved University College Lillebælt udforske fremtidens pædagogik på døgninstitutioner.

Professionelle skal understøtte netværk

Over to år vil projektet sammen med skole, familie, fagprofessionelle og frivillige undersøge, hvordan man bedst understøtter børns relationer til familie, kammerater og andre betydningsfulde voksne i deres hverdagsliv.

– Professionelle har sammen med forældre et fælles ansvar for, at børn og unge bosat uden for eget hjem lykkes med at øve indflydelse på deres hverdagsliv og skabe tilhørsforhold de steder, de færdes i skole eller fritid, fortæller Ida Schwartz, som er forsker ved University College Lillebælt og forskningsleder på projektet.

– Med projektet vil vi sammen med børn og unge undersøge, hvordan deres netværk bedst muligt understøttes af professionelle, så de kan leve et ganske almindeligt barndoms- og ungdomsliv. Det kræver, at vi får mere viden om netværkssamarbejde, og det er først og fremmest børnene og de unge, der skal vise os, hvad der er vigtigt for dem, uddyber Ida Schwartz.

Børnene skal være ambassadører

Projektet vil følge udvalgte børn fra døgninstitutionen Villaen. Her vil man se og lytte på børnenes erfaringer med at leve et hverdagsliv fyldt med både udfordringer og succesoplevelser.

Birgit Hjelme er leder af døgninstitutionen Villaen, og hun ser store potentialer i projektet.

– Huset vi har hjemme i er allerede i sin udformning designet ud fra børnenes ønsker til en god hjemlig base. Nu går vi skridtet videre og tager del i at udforme en pædagogik, der på børnenes præmisser går uden for murene og arbejder sammen på tværs af fagligheder, venner, familie og fritidsinteresser, fortæller Birgit Hjelme.

Ny viden skal hurtig omsættes i praksis

I dag anbringes flere børn i plejefamilier, og driften af mange døgninstitutioner er overgået til kommunerne. Projektet møder derfor stor opbakning fra Kerteminde Kommune, som håber, at den opnåede viden på sigt kan komme alle kommunens indsatser inden for området for udsatte børn og unge til gavn.

Viden fra projektet vil løbende indgå på UCL’s  sociale diplomuddannelse, som er en ledereuddannelse for pædagoger, lærere og socialrådgivere. Sigtet er også her, at den opnåede viden hurtigst muligt skal omsættes fra teori til praksis.

Kontakt
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.