11. januar 2017 af Anette Vestergaard

Med CFU i Ontario i 2017 - du kan stadig nå det!

Tilmeldingsfristen til videnrejsen i uge 13 2017 forlænget til 10. februar. Turen gennemføres med et lærerspor og et ledelsesspor, der kan kombineres med målrettede diplommoduler.

Vidensrejsen til Ontario i 2017 – uge 13

Med erfaringerne fra 16 vidensrejser for danske skolefolk udbyder CFU endnu en åben vidensrejse i foråret 2017 – i uge 13, 26. marts til 2. april.

I uge 13 er målgruppen både ledere, læringsvejledere, lærere, pædagoger og andre med interesse for Ontarios skolepraksis.

Undervisersporet – med fokus på praksis i klasserummet

 • Datainformeret forbedringsarbejde i klasserummet.
 • Datainformeret arbejde i de professionelle læringsfællesskaber hvorfor og hvordan?
 • Vejlederrollen som learning coach.
 • Formativ feedback i klasserummet.
 • Skolebesøg med didaktiske refleksioner over undervisning plus overværelse af et længere undervisningsforløb.

 Ledelsessporet – med fokus på elevcentreret skoleledelse

 • Skolesystemets fælles forandringsproces. Hvad var strategien, og hvorfor lykkedes det?
 • Datainformeret og elevcentreret skoleledelse.
 • Besøg på Toronto District School Board med oplæg om datainformeret skoleledelse.

Fleksibelt program – alle spor

 • Besøg i Ontarios Undervisningsministerium. Embedsfolk giver en overordnet indføring i de politiske strategier for skoleudvikling.
 • Skolebesøg.
 • Oplæg om professionelle læringsfælleskaber som det centrale i skolesystemets kapacitetsopbygning.
 • Dialogmøde med lærere og skoleledere.
 • Refleksionspas på dansk.

Formøde

Deltagerne samles inden afrejsen til formøde hos CFU i Odense mandag 13. marts 2017.

Mødet tjener som fælles afsæt for det faglige indhold og skal samtidig afklare praktiske detaljer omkring turen.

Vi inviterer en stribe tidligere deltagere til at give os et indblik i de særlige faktorer, der har spillet ind i Ontarios skolesucces. De kan desuden fortælle, hvordan de efterfølgende har omsat inspiration fra vidensrejser til Ontario til en dansk kontekst.

Yderligere information og tilmelding

Læs mere om program, priser m.v. på vidensrejser.ucl.dk med link til tilmelding.

Tilmelding senest 10. februar 2017.

Kombinér vidensrejsen med et diplommodul

Både som leder og lærer har du mulighed for at knytte et diplommodul til din videnrejse.

Ledere kan vælge diplommodulet ‘Pædagogisk ledelse – at lede elevers læring’, som CFU udbyder i samarbejde med Ledelsesakademiet i UCL.
Læs mere om PD-modulet Pædagogisk ledelse

Undervisere kan vælge diplommodulet Faglig vejledning i skolen, der udbydes i samarbejde i Videreuddannelsen i UCL.
Læs mere om PD-modulet Faglig vejledning i skolen.

Få en skræddersyet rejse til din skole eller kommune

CFU arrangerer også skræddersyede vidensrejser til Ontario med tilhørende kompetenceudvikling.

Læs mere om skræddersyede vidensrejser.
Praktisk information
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.