9. maj 2018 af Trine Riis-Hansen

Markering af ny ph.d. om effekter af lederuddannelse

Seks kommuner blev præsenteret for den nyeste viden, da UCL-forsker Peter Sørensen fremlagde resultaterne af sin ph.d.-afhandling, der for første gang nogensinde kortlægger effekten af en diplomuddannelse i ledelse.

Effekt af diplomuddannelse i ledelse kortlagt

Fredag den 4. maj var et af UCLs auditorier klædt på til fest. Peter Sørensen, forsker ved UCL, fremlagde de nyeste forskningsresultater fra sin netop afsluttede ph.d.-afhandling ”Developing Leadership Behaviour: The Impact of Leadership Education.”

Kommunerne har generelt gode rammer til at sikre implementering af viden og læringHan har kortlagt effekten af diplomuddannelsen i ledelse. Og nok så vigtigt også udpeget de faktorer, som skal til for at opnå størst mulig effekt.  Resultaterne blev fremlagt for seks kommuner, som i disse år er i gang med et ambitiøst ledelsesprogram hos UCL.

– Vi har i 10 år arbejdet med ledelsesudvikling i kommunerne. Peter Sørensens ph.d.-afhandling er et vigtigt element i den fortsatte udvikling af vores lederuddannelser, siger Erik Knudsen, rektor på UCL, som bød velkommen ved arrangementet.

Erik Knudsen, rektor UCL, og Niels Nybye Ågesen, kommunaldirektør Vejle Kommune, bød velkommen til dagens præsentation.

Kompetenceudvikling skal virke i den kommunale praksis

Det samme gjorde Niels Nybye Ågesen, kommunaldirektør Vejle Kommune. Også han fokuserede på værdien af den nye forsknings kortlægning af effekterne. Og Peter Sørensen havde godt nyt til tilhørerne.

– Kommunerne har generelt gode rammer til at sikre implementering af viden og læring. Det er vigtigt for at opnå effekt af medarbejderuddannelse, siger Peter Sørensen, der på dagen også fik overrakt blomster som en anerkendelse af sit flerårige forskningsarbejde.

Rektor Erik Knudsen supplerer:

– Det er samtidig vores opgave at sikre, at vi tilbyder uddannelser, som virker i praksis. Her er det tydeligt, at det skaber effekt, at vi udvikler vores diplomlederuddannelser i samspil med kommunerne. Uddannelserne passer dermed til den virkelighed, de indgår i.

Lektor Peter Sørensen præsenterer resultaterne af sin ph.d.-afhandling om værdien af lederudvikling.

De 9 vigtige forudsætninger

I det nye forskningsprojekt har Peter Sørensen udpeget 9 forudsætninger, som skal være til stede for, at en kommunal afdeling opnår effekt af en medarbejders efter- og videreuddannelse. De blev også præsenteret på dagen

  1. Sparring fra nærmeste leder
  2. Motivation for transfer
  3. Viden om vigtigheden af at drøfte forudsætninger
  4. Sparring fra kolleger
  5. Viden om organisationens uddannelsesbehov
  6. Viden om individuelle uddannelsesbehov
  7. Individuel motivation for at lære
  8. Anvendelse af evaluering
  9. Jobtilfredshed

Peter Sørensen, lektor UCL, og André Barsøe Jensen, Leder af LedelsesAkademiet, svarede på spørgsmål efter præsentationen.

Der er plads til forbedringer

Den nye forskning viser som sagt, at kommunerne generelt har gode rammer til at opnå effekt. Men som Peter Sørensen påpegede, så er der også områder, som kommunerne kan forbedre, hvis de vil opnå endnu større effekt.

– Det vil være værdifuldt, at de arbejder mere systematisk med sparring og opbakning fra nærmeste chef og fra kolleger. Derudover vil det også være gavnligt med løbende evaluering af effekten af lederuddannelserne, siger Peter Sørensen.

Kontakt
×
Vi er fusioneret med Erhvervsakademiet Lillebælt
Hvorfor fusionerer vi?
Der opstår konstant nye muligheder og dilemmaer i en verden i forandring. Muligheder vi gerne vil være en del af, og dilemmaer vi på tværs af fagligheder skal være med til at løse.
Målet med fusionen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er at styrke uddannelsen af medarbejdere til fremtidens arbejdsmarked.
Ny hjemmeside
på vej
Vi er fusioneret med Erhvervsakademiet Lillebælt
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.